Spring til indhold

Ansøgningsskema til godkendelse af præciseringer/fravigelser til AB18 og ABT18

Beskrivelse.

Fravigelserne til AB18 og ABT18

Odense Kommune har udarbejdet et sæt fravigelser, som skal danne rammen for alle fremtidige anmodninger om fravigelser til AB-bestemmelserne. Når en bygherre søger om velbegrundede fravigelser til AB-bestemmelserne, og de ligger inden for den ramme, kommunalbestyrelsen har godkendt, kan de administrativt godkendes.

Beskrivelse af fravigelserne

Fravigelser indeholder 26 fravigelser til AB18 og 26 fravigelser til ABT18.

Vejledning til ansøgning om godkendelse af fravigelser til AB18 og ABT18

Fravigelserne skal til enhver tid følge de gældende fravigelser fra Bl og Dansk Byggeri samt holde sig inden for rammen af Odense Kommunes fravigelseskatalog til AB18 og ABT18.

Ved ansøgning om godkendelse af fravigelser til AB18 og ABT18 skal boligorganisationen fremsende ansøgningsskema til enten AB18 eller ABT18 eller begge. I tjekboksen ved siden af fravigelserne kan man vælge hvilke fravigelser man ønsker at benytte.

Godkendelsesbrev

Almene Boliger fremsender godkendelse for fravigelserne, såfremt fravigelserne holder sig inden for Odense Kommunes fravigelseskatalog.

By- og Kulturforvaltningen