Spring til indhold

Ansøgningsskema i forbindelse med forbedringer i almene boliger

Ansøgningsskemaet skal bruges til ansøgning om godkendelse af huslejestigninger over 5% og optagelse af lån.

Ansøgningsskemaet skal bruges til ansøgning om godkendelser til:

Huslejestigninger over 5%

Ifølge almenlejelovens §10, stk. 3 skal huslejestigninger over 5% godkendes af kommunen, når det er huslejestigninger, der skyldes forbedringsarbejder, som afdelingsmødet har vedtaget (kollektiv råderet), og som boligorganisationen har godkendt. Jf. almenlovens §37.

Optagelse af lån

Ifølge almenboliglovens §29 kan en almen boligafdeling ikke optage lån uden en kommunal godkendelse.

Kommunal garantistillelse for lån

Ifølge driftsbekendtgørelsens §79, stk. 6 kan kommunen stille garanti for lån med en løbetid på max 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder. Ansøgninger om kommunal garanti skal altid behandles politisk forud for en evt. godkendelse.

Væsentlige forandringer af bygningen, f.eks. opsætning af altaner, etablering af udestue eller overdækket terrasse skal også godkendes af kommunen jf. almenboliglovens §28. Derfor vurderer kommunen, om det ansøgte er en væsentlig forandring af bygningen.

By- og Kulturforvaltningen