Spring til indhold

Strategisk status

I 2020 bragte corona adskillige ændringer og udfordringer med sig, men det kunne ikke holde Odense tilbage. Fra tiltrækning af virksomheder og investeringer til vores største robotbegivenheder var 2020 rigt på nye udviklinger og vækstmuligheder. 12 nye virksomheder kom til byen, som til sammen bidrager med op mod 282 jobs indenfor de næste tre år. Så selvom det næsten var umuligt at mødes face-to-face, var det stadig muligt at fortsætte til-trækningen af virksomheder og arbejdspladser til byen.

I Odense fortsatte den positive udvikling med flere indbyggere. Ved udgangen af 2020 boede der således 205.506 borgere i Odense Kommune. Det er en stigning på 614 personer.

 

Nye investeringer

Det samlede investeringsbeløb er vokset eksponentielt i løbet af de sidste fem år og har nået over EUR 860 mio. I 2020 var Odense i stand til at forsætte den stærke vækstbane fra 2019 med over 50 mio. EUR. De investeringer, der har bidraget til at opnå den succes, var blandt andet den største droneinvestering i Danmark på intet mindre end 2 mio. EUR. Ydermere fortsatte investeringerne fra de mest aktive lokale investorer med tendensen, at exitkapital geninvesteres i det lokale økosystem. 

 

Uændret ledighed

Den positive udvikling i ledighedstallet, som Odense Kommune har oplevet over en årrække, blev desværre udfordret af coronapandemien i 2020. Fra et ledighedstal i februar på 4,7 pct. steg tallet desværre til 5,3 pct. november 2020. Ved årets udgang indtog Odense Kommune dermed en 11. plads i ledighedsstatistikken blandt landets kommuner. På landsplan var ledighedsprocenten i slutningen af 2020 på 4,5 pct. 

 

Velfærdens Fundament

Et samlet Odense Byråd besluttede den 24. juni 2020 at indgå aftalen 'Velfærdsplan 2030: Et trygt og sik-kert fundament for vores fælles velfærd'. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 mio. kr. til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Det er den største enkeltstående anlægsinvestering i velfærden nogensinde i Odense Kommune.

Pengene skal gå til renoveringer, forbedringer og modernisering af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre, plejeboliger og handicaptilbud. Aftalen skal også sikre finansiering til at skabe mere attraktive rammer for idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter og udvikle mulighederne for det aktive seniorliv.

Som en del af aftalen skal byens borgere i højere grad inddrages i, hvordan velfærden tilrettelægges i Odense – sammen med politikerne. Folkeskolerne skal være omdrejningspunkt, når byens lokalområder involveres i den lokale velfærd. En gennemgående demokratisk velfærdssamtale i Odenses mange stærke lokalområder skal sikre tættere bånd mellem borgernes velfærdsønsker og de politiske beslutninger.

 

Odense var det første sted i Danmark til at sælge og eksportere medicinsk cannabis

2020 blev året hvor den første virksomhed i Danmark fik lovhjemmel til at sælge og eksportere medicinsk cannabis. I Danmark har vi en utrolig stærk Life science-industri, og Fyn har en historisk stærk knowhow om havebrug. Kombinerer man disse to, har man det bedste udgangspunkt for produktion og behandling af medicinsk cannabis. Som den første danske producent fik Aurora Nordic i Odense i 2020 tilladelse til at sælge og ikke mindst eksportere medicinsk cannabis. 

 

En styrket bymidte

Selvom det meste af verden stadig lider under Covid-19-krisen, oplevede Odense nye virksomheder, der både var med til at styrke Odenses centrum, men også resten af byen. I Vestergade, byens gågadeområde, blev sommerens besøgende dokumenteret af sensortællingen. Den tælling viste, at der var 15 pct. flere mennesker på gaden i juli 2020 sammenlignet med juli 2019. Listen af nye virksomheder, der åbnede i Odenses bymidte, favner bredt fra både detailhandel, B2B, oplevelser samt restaurationer 

Sommeren 2020 – færre overnatninger i byen, men flere besøgende på byens attraktioner
Turistsæsonen var, som i mange andre byer, præget af Covid-19 restriktioner. Med restriktioner på udenlandsrejser valgte mange danskere at holde deres sommerferie i Danmark. Med færre udenlandsgæster oplevede byen et fald i overnatninger på byens hoteller sammenlignet med 2019. Men på trods af færre overnatninger i byen, var der en stigning af besøgende til byen i højsæsonen. Især i juli 2020 var der, for mange af byen attraktioner, en markant stigning i besøgende i forhold til 2019.

 

Events 2020

Covid-19 betød desværre at en række af byens festivaler og større events måtte aflyse fra marts og året ud. Men sommeren bød alligevel på en række nye oplevelser som resultat af ”Oplev Odense puljen”, der var med til at trække folk til byen og skabe liv. Byens attraktioner tilbød nye, kreative arrangementer og corona-venlige oplevelser, som var med til at skabe en dynamisk og god oplevelse for byens borgere og gæster. Derudover blev der afprøvet nye koncertformer med 500 siddende publikum flere steder i byen med stor succes. 

Borgmesterforvaltningen