Spring til indhold

Økonomisk regnskab

Odense Kommunes samlede økonomiske regnskab for 2020 viser et fornuftigt, men også usædvanligt resultat.

I 2020 havde Odense Kommune indtægter for 13,5 mia. kr. De fordeler sig med 9,0 mia. kr. fra skatteindtægter som personindkomster, selskabsskatter og grundskyld, 4,5 mia. kr. fra tilskud og udligning og 12,8 mio. kr. fra renter. 

Odense har i 2020 brugt 12,8 mia. kr. på driftsudgifter, som dækker alle udgifter til den daglige drift og ydelser generelt. 

Sammenholdes indtægter og driftsudgifter, giver det et overskud på resultat af ordinær drift i 2020 på 717,3 mio. kr., hvilket er 216,8 mio. kr. større end hvad der var budgetteret med.

Odense har i 2020 haft anlægsudgifter på 201,3 mio. kr. Det svarer stort set til det, der var budgetteret. Der afsluttes nogle store anlægsprojekter i regnskab 2020, som f.eks. Kanalforbindelsen og Munkebjergvejs forlængelse.


Læs mere i Odense Kommunes samlede Økonomiske regnskab for 2020 og se specifikke regnskabsopgørelser i oversigtshæftet.

 

Borgmesterforvaltningen