Spring til indhold

Økonomisk regnskab

Odense Kommunes samlede økonomiske regnskab for 2020 viser et fornuftigt, men også usædvanligt resultat.

I 2020 havde Odense Kommune indtægter for 13,5 mia. kr. De fordeler sig med 9,0 mia. kr. fra skatteindtægter som personindkomster, selskabsskatter og grundskyld, 4,5 mia. kr. fra tilskud og udligning og 12,8 mio. kr. fra renter. 

Odense har i 2020 brugt 12,8 mia. kr. på driftsudgifter, som dækker alle udgifter til den daglige drift og ydelser generelt. 

Sammenholdes indtægter og driftsudgifter, giver det et overskud på resultat af ordinær drift i 2020 på 717,3 mio. kr., hvilket er 216,8 mio. kr. større end hvad der var budgetteret med.

Odense har i 2020 haft anlægsudgifter på 201,3 mio. kr. Det svarer stort set til det, der var budgetteret. Der afsluttes nogle store anlægsprojekter i regnskab 2020, som f.eks. Kanalforbindelsen og Munkebjergvejs forlængelse.

Se måltal for Odense Kommunes økonomi med regnskab 2020 

Mio. kr.

Målsætning

Regnskab 2019

Korrigeret Budget 2020

Regnskab 2020

Afvigelse

Resultat af ordinær drift

Min. 300 mio. kr.

552

501

717

216

Skattefinansieret resultat

Min. 200 mio. kr. under hensyn til opsparing

234

301

516

215

Skattefinansieret gæld

Faldende i perioden

1.127

1.504

1.504*

0

Kassebeholdning ultimo

Min 150 mio. kr.

827

869

1.297

428

* Stigningen i gælden er ikke opstået fordi, at Odense har optaget større lån end der har været afdrag på gælden. Det skyldes i stedet, at indefrosne feriemidler er flyttet fra kortfristet gæld til langfristet gæld jf. Budget- og Regnskabsreglerne.

 

Læs mere i Odense Kommunes samlede Økonomiske regnskab for 2020 og se specifikke regnskabsopgørelser i oversigtshæftet.

 

Borgmesterforvaltningen