Spring til indhold

2018 blev endnu et godt år for Odense

2018 var ikke mange dage gammel, da Danmarks Statistik kunne fortælle, at ledigheden igen var faldet i Odense. Dermed fortsatte den positive udvikling fra 2017. Herudover blev Den Sidste Vollsmoseplan vedtaget, så hele byen kommer til at hænge sammen både fysisk og socialt. Endelig var der økonomi til et velfærdsløft for både børn og ældre.

Der er højkonjunktur i Danmark og i Odense. Faldende ledighed, flere nye virksomheder og historisk mange og store byggerier præger byens liv og udvikling. I 2018 var det vigtigt at tage de første skridt i den retning, der sikrer, at højkonjunkturen bliver brugt på en klog måde. Det skal sikre, at alle får del i omsvinget og en styrket økonomi skal fremtidssikre en både socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig storby. 

I Odense fortsatte den positive udvikling med flere indbyggere. Ved udgangen af 2018 boede der således 204.080 borgere i Odense Kommune. Det er en stigning på hele 1.732 personer på bare et år. 
 
Væksten i antallet af borgere i Odense blev tydeligt afspejlet i væksten af investeringer. Således kom der igen i 2018 store investeringer i både virksomhedsetableringer og nye boligbyggerier. De samlede investeringer i bl.a. infrastruktur og nye boliger steg fra 40 mia. i 2016 til 44 mia. kr. i den samlede periode 2012-2022. Den udvikling forventes at fortsætte i 2019 og de kommende år.
 

Faldende ledighed 

I 2018 fortsatte den positive udvikling i ledighedsstatistikken. Fra ledighedsprocenter i 2016 på over 6 faldt ledigheden til 4,8 pct. i december 2018. Odense faldt i samme periode fra en andenplads over danske kommuner med højeste ledighed til en niendeplads med udgangen af 2018.
 
Den gennemsnitlige ledighedsprocent for hele landet var ved årets udgang på 3,9 pct., og dermed var Odense stadig et stykke fra målet. Udviklingen er dog gået med sikre skridt i den rigtige retning.
 

Styrket velfærd

På velfærdsområdet blev der igen i 2018 plads til fornyede investeringer med flere midler til bl.a. børneområdet, de ældre samt misbrugere og andre udsatte borgere.
 
På børne- og ungeområdet blev der investeret betydelige midler i børnenes første 1000 dage, som er afgørende for både barndom, ungdom og senere voksentilværelse. Der blev også investeret i nye og tidssvarende rammer i børnepasningen, samtidig med at der både blev flere penge til undervisningsmaterialer og til øget sundhed i skolerne. Herudover blev det også muligt at prioritere fritidstilbuddene i kommunens yderområder samt øvrige sports- og idrætsfaciliteter.

På ældreområdet blev det i budgettet vedtaget at tilføre ekstra 7 mio. kr. om året fra 2019 og frem, som bl.a. skal understøtte, at der kommer flere ældre i årene fremover. Herudover øges støtten til seniorboliger og bofællesskaber for ældre.

Herudover blev der desuden økonomi til at udvide den gratis psykologhjælp til unge mellem 13 og 30 år, som der har været stor efterspørgsel på. Samtidig blev stofindtagelsesrummet sikret efter, at statsstøtten ophørte, og flere midler blev fundet til kommunens væresteder for nogle af Odenses mest udsatte borgere. 
 

Byudvikling

I 2018 fortsatte den positive byudvikling, og overalt i byen var der høj byggeaktivitet. Havnebadet tog imod tusinder af besøgende. City Campus-området er velfungerende, UCL trives godt til i de gamle Wittenborg-bygninger, og det nye byggeri for HF & VUC i Kottesgade skred planmæssigt frem. Med street food-markedet i Storms Pakhus emmer det gamle og bynære erhvervsområde mellem banen og havnen i dag af liv, og hvor mere end 7.000 studerende har deres daglige gang.
 
På det store område ved Thomas B. Thriges Gade begyndte en ny bydel for alvor at tage form i 2018. ODEON er kommet godt fra start med en masse store og små tilbud. Herudover begyndte udgravningerne til det nye eventyrhus i Lotzes Have.
 
På samme måde fortsatte udbygning og udviklingen af Cortex Park ved Syddansk Universitet mellem Campusvej og Niels Bohrs Allé med flere nye og store byggerier.

Odense Letbane er under udformning og i 2018 blev det mere tydeligt hvordan fremtidens by vil tage sig ud. I løbet af året er nye pladser og vejforløb dukket op og sporarbejdet er gået gang i dele af byen.

For at sikre at hele byen hænger sammen blev Den Sidste Vollsmoseaftale indgået. Den skal sikre, at Vollsmose bliver til en velfungerende bydel, der hænger godt sammen med resten af Odense. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer i al væsentlighed afspejler resten af Odense. Bydelen skal have mere tryghed, mindre kriminalitet, mere sundhed, et bedre uddannelses-niveau, et rigere forenings- og fritidsliv, flere virksomheder og arbejdspladser. Den fundamentale udvikling af Vollsmose skal bryde de mønstre, som gentager sig på tværs af generationer, og som udfordrer de muligheder, som den enkelte har i Vollsmose.

 

Robotklyngen vokser igen

Den fynske robotklynge opnåede allerede i 2017 det EU-certificerede Gold Label - den højeste anerkendelse, klyngeorganisationer kan få. Dermed rykkede Odense Robotics officielt ind i den internationale superliga. En status, der styrker virksomhedernes evne til at tiltrække udviklingsmidler, investeringer, arbejdskraft, samarbejdspartnere og kunder. I 2018 rundede robotbranchen i Odense 3.600 medarbejdere og 129 virksomheder. Robot- og automationsbranchen på Fyn forventer, at antallet af medarbejdere vil vokse kraftigt de kommende år. Frem mod 2020 regner man med at runde 4.900 medarbejdere i klyngen. 
 

Forsvaret satser også på droner på Fyn

Tilbage i 2017 åbnede UAS (Danmark Dronecenter) i lufthavnen i Beldringe. Som noget nyt kunne centret tilbyde et dedikeret luftrum til test af droner samt laboratorier umiddelbart ved siden af. I 2018 placerede forsvarsforliget et nyt center for forsvarets droneudvikling ligeledes i HCA Airport. Dermed blev miljøet for droner styrket, og det vil være til gavn for hele den fynske droneklynge - og et vigtigt skridt for den samlede danske droneindustri.
 
Odense Kommune har siden 2013 investeret i oprettelsen af et testcenter for droner i netop HCA Airport samt drevet den nationale droneklynge, UAS Denmark, der i dag tæller mere end 140 store og små organisationer. Ambitionen er, at det nationale testcenter bliver startskuddet til en egentlig drone-industri i Odense og på Fyn.
 

Odense er blevet en event-by

2018 blev igen et godt event-år for Odense til glæde for både de mange besøgende udefra og for byens borgere, butikker, restauranter og hoteller. Mere end 396.108 unikke daggæster besøgte Odense til de i alt 10 events, som Odense Kommune gav tilskud til eller sponsorerede via vækstmidlerne. 
 
De mange events tilbyder oplevelser inden for en lang række områder. Blandt andet dannede ODEON rammen for nogle af verdens førende forretningstænkere til Thinkers50 i september for at sætte en ny dagsorden for europæisk erhvervsliv. I december 2018 mødtes verdenseliten igen i Odense til sæsonfinalen i verdens største turnering i Counter Strike og i maj blev der afholdt DM i e-sport på Odense Rådhus.
 
De mange tusinde besøgende og overnattende gæster i forbindelse med events i Odense har genereret en omsætning på ca. 104 mio. kr. i 2018. 

 

Borgmesterforvaltningen