Spring til indhold

Effektregnskab 2018

Effektregnskabet er et fast tilbagevendende element i byrådets effektarbejde. Effektregnskabet for 2019 er det første, der tager udgangspunkt i fagudvalgenes nye effektmål, der blev besluttet sammen med budget 2019. Effektregnskabet er samtidigt det sidste, der tager udgangspunkt i Odensemålene i deres nuværende form, da byrådet i løbet af 2019 reviderer Odensemålene.

Byrådets effektmål - Odensemålene

Odense har vokseværk, og der er kommet 1.843 flere indbyggere til byen i løbet af 2018, hvilket overstiger den fremgang, der var i 2017. Samtidigt stiger antallet af private arbejdspladser, og de nyeste tal viser, at der kom 1.615 flere private arbejdspladser fra 2016 til 2017 i Odense. Fremgangen er dog under både Vækstpolitikkens årlige mål om 1.667 flere private arbejdspladser og fremgangen fra 2015 til 2016. Samtidig tyder det foreløbige tal for 2018 på, at væksten i antallet af private arbejdspladser i 2018 har været mindre end væksten i 2017.
 
Derudover er de seneste års positive udvikling på beskæftigelses- og ældre- og handicapområdet fortsat, og vi ser igen i år en stigning i andelen af arbejdsduelige borgere og andelen af beskæftigede, ligesom byens ældre bliver stadig mere selvhjulpne.
 
Borgernes indkomst forsætter også med at stige, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger steg således med 3.118 kr. fra 2017 til 2018. Denne stigning svarer til en vækst på 1,9% hvilket er betydeligt over væksten fra 2016 til 2017 (1,0%). Når der sammenlignes med 4-byerne har væksten i beskatningsgrundlag pr. indbygger fra 2017-2018 i Odense være større end i Aarhus (1,7%), men lavere end i København og Aalborg (hhv. 3,7% og 2,5%). Beskatningsgrundlaget i Odense har over en længere årrække ligget under de øvrige 4-byer og med et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 165.351 kr. i 2018 ligger Odense i runde tal 5.000 kr., 24.000 kr. og 27.000 kr. under henholdsvis Aalborg, Aarhus og København.
 
Effektregnskabet viser, at det går i den rigtige retning for seks ud af de i alt otte Odensemål, imens udviklingen har været negativ for målet om børns læring. På trods af den negative udvikling i forhold til sidste år er målet om børns læring dog fortsat det eneste, hvor byrådets ambitionsniveau er indfriet. For resten af Odensemålene er der et stykke vej til byrådets ambitioner på både kort og lang sigt, og for fire ud af de otte Odensemål skønnes 2021-ambitionen at være uden for rækkevidde. Der er ikke rapporteret en udvikling for målet om betydningsfulde deltagere i fællesskaber, da opgørelsesmetoden for dette mål er blevet ændret.

 

Læs effektregnskabet her.

 

Borgmesterforvaltningen