Spring til indhold

Tilbageholdelse af vand

I nogle situationer kan det være nødvendigt at tilbageholde vand.

Behovet for at tilbageholde vand opstår, fordi de store vandmængder, som vil suse afsted i mere ekstreme situationer, ellers vil skabe farlige situationer. Derudover bidrager tilbageholdelsen af vand til en grønnere by og kan tænkes ind i andre funktioner, som fx byrum, idrætsfaciliteter, trafiksanering mv. Dette er også smart, da vandet så kan ledes videre i systemet, når der er plads og behov for det. Vi vil på den måde i højere grad undgå, at mindre vandløb ligger tørre hen i meget tørre perioder, som vi fx oplevede det i 2018. Det er godt for biodiversiteten. 

I Kommuneplan 2020 er der indtegnet en række områder, som vurderes at kunne tilbageholde større mængder af overfladevand. Dette suppleres, tilpasses og konkretiseres i forbindelse med udarbejdelse af planen Klimaklar – Masterplan for klimatilpasning af Odense. 

Klima- og Miljøforvaltningen