Spring til indhold

Odense Borgerklimaråd

100 borgere i Odense Borgerklimaråd har nu givet deres anbefalinger til, hvordan en god hverdag med grønne transportvaner ser ud.

Bannerlogo for Odense Borgerklimaråd

Odense skal være klimaneutral senest i 2030. I den forbindelse er der sat et mål om, at CO2-udledningen fra transportområdet i Odense skal reduceres med samlet 107.000 ton om året.

Det betyder, at der skal ske store ændringer i måden, vi bevæger os rundt i byen på. Vi skal gå og cykle mere, bruge kollektiv transport og køre færre kilometer på benzin og diesel.

Men hvordan ser en god hverdag med grønne transportvaner ud i fremtidens Odense? Det vil politikerne gerne have hjælp til at finde svar på, og derfor har Odense Byråd besluttet at nedsætte Odense Borgerklimaråd.

 

Odense Borgerklimaråds anbefalinger

Odense Borgerklimaråd er blevet enige om 11 anbefalinger, som vil blive leveret til Odense byråd. De 11 anbefalinger bevæger sig over fire temaer. De fire temaer og 11 anbefalinger er:

Tema: byens indretning

1. Gør bymidten delvis bilfri med gode muligheder for grøn transport
2. Sæt fokus på byudvikling i yderområderne gennem lokale borgermøder
3. Indsæt shuttlebusser fra yderområdernes ”centrum” ind til midtbyen

Tema: forhold for cyklister

4. Lav gode, brede cykelstier i hele byen
5. Tag højde for nye brugere på cykelstien: elcykler, ladcykler, løbehjul mv.
6. Skab mere tryghed for de små cyklister
7. Styrk fortællingen om Odense som cykelby

Tema: kollektiv transport

8. Skab bedre sammenhæng og flere afgange i den kollektive trafik
9. Gør den kollektive transport billig eller gratis for passagererne

Tema: billetsystemer og køreplaner

10. Lav et online-univers med overblik over al kollektiv trafik i Odense
11. Gør betaling i den kollektive transport nemmere

Her kan du hente hele rapporten med temaer samt anbefalinger fra Odense Borgerklimaråd

 

Hvem er Odense Borgerklimaråd?

Borgerklimarådet består af 100 borgere, der så vidt muligt repræsenterer Odenses befolkning i forhold til alder, køn og postnummer.

De 100 borgere har afholdt fire møder løbet af efteråret 2022 og vinteren 2023, og har nu afleveret en række anbefalinger til byrådet.

Det er anbefalinger, som vil blive del af arbejdet med Odenses nye og grønne mobilitetsplan, der er klar i løbet af 2023.

Gitte Bargholt, direktør for Kold College, er forkvinde for Odense Borgerklimaråd. 

 

Hvad er en mobilitetsplan?

For at nå målet om at reducere CO2-aftrykket fra trafikken i Odense med 107.000 ton årligt er det politisk besluttet, at der skal laves en grøn mobilitetsplan. Den skal erstatte de eksisterende planer for trafik og mobilitet i Odense.

Grøn mobilitet er for eksempel, når vi går eller cykler, kører flere sammen eller bruger kollektiv transport.

Den nye mobilitetsplan skal fremme kollektiv trafik, cykel og gang, så det er de hurtigste og mest attraktive transportvalg i hverdagen.

Læs mere om den grønne mobilitetsplan 

 

Klima- og Miljøforvaltningen