Spring til indhold

Odense Borgerklimaråd

100 borgere er samlet i Odense Borgerklimaråd for at give byrådet anbefalinger til, hvordan en god hverdag med grønne transportvaner ser ud.

Bannerlogo for Odense Borgerklimaråd

Odense skal være klimaneutral senest i 2030. I den forbindelse er der sat et mål om, at CO2-udledningen fra transportområdet i Odense skal reduceres med samlet 107.000 ton om året.

Det betyder, at der skal ske store ændringer i måden, vi bevæger os rundt i byen på. Vi skal gå og cykle mere, bruge kollektiv transport og køre færre kilometer på benzin og diesel.

Men hvordan ser en god hverdag med grønne transportvaner ud i fremtidens Odense? Det vil politikerne gerne have hjælp til at finde svar på, og derfor har Odense Byråd besluttet at nedsætte Odense Borgerklimaråd.

Giver anbefalinger til byrådet

Borgerklimarådet vil bestå af 100 borgere, der så vidt muligt repræsenterer Odenses befolkning i forhold til alder, køn og postnummer.

De 100 borgere mødes i alt fire gange i løbet af efteråret 2022 og vinteren 2023, og derefter afleverer borgerklimarådet en række anbefalinger til byrådet.

Det er anbefalinger, som vil blive del af arbejdet med Odenses nye og grønne mobilitetsplan, der er klar i løbet af 2023.


Gitte Bargholt, direktør for Kold College, er udpeget som forkvinde for Odense Borgerklimaråd. 

 

Hvad er en mobilitetsplan?

For at nå målet om at reducere CO2-aftrykket fra trafikken i Odense med 107.000 ton årligt er det politisk besluttet, at der skal laves en grøn mobilitetsplan. Den skal erstatte de eksisterende planer for trafik og mobilitet i Odense.

Grøn mobilitet er for eksempel, når vi går eller cykler, kører flere sammen eller bruger kollektiv transport.

Den nye mobilitetsplan skal fremme kollektiv trafik, cykel og gang, så det er de hurtigste og mest attraktive transportvalg i hverdagen.

 

Hvad er et borgerråd?

Et borgerråd er en gruppe af borgere, som er samlet om at drøfte et bestemt emne. Idéen er, at borgerrådet er sammensat, så det repræsenterer borgerne i den by eller det område, hvor borgerrådet har hjemme.

Odense Kommune har tidligere haft et borgerråd om velfærdsudfordringer. Læs mere om det tidligere borgerråd her.

Du vil kunne følge med i Odense Borgerklimaråds arbejde her på siden.

 

Læs mere om Odenses ambitioner om klimaneutralitet her


Klima- og Miljøforvaltningen