Spring til indhold

Kystbeskyttelsesprojekt ved Færgevej

Langs med Færgevej i Skibhusene ud mod Kølevandskanalen skal der etableres et dige for at beskytte mod stigende havvand og stormfloder.

Færgevej skal beskyttes mod vand fra Kølevandskanalen. Derfor sættes et kystbeskyttelsesprojekt i gang efter anmodning fra de berørte grundejere og en beslutning fra Odense Byråd om at fremme sagen i 2021.

 

Projektet består i, at der skal etableres et dige. En del af dette dige er en forhøjelse af det eksisterende dige. Derudover skal der etableres højvandsmur eller lignende på en del af strækningen, hvor der er mindre plads. Der er i projektet en opmærksomhed på at finde et løsning, hvor der er adgang til og langs med vandet, samtidig med at der skal tages forbehold for indbliksgener for de, der bor nærmest diget.

 

Projektet finansieres delvist med et tilskud på op til 250.000 kr. fra Odense Kommune og derudover fuldt ud af grundejerne, som vurderes at have gavn af projektet. Det vil sige grundejere, som kan undgå skader fra oversvømmelse på grund af projektet. Der er desuden mulighed for at søge om tilskud fra Miljøministeriets Kystbeskyttelsespulje.


Du kan følge med i projektet her på siden - den opdateres løbende.

Aktuelt om kystbeskyttelsesprojektet ved Færgevej

Projektet er i øjeblikket under udvikling. Odense Kommune er i dialog med de berørte grundejere og ved at afklare, hvordan projektet skal udformes. Der arbejdes også på nedsættelse af et digelag, der kan varetage den fremtidige digeløsning.

Tidsplanen er afhængig af, at vedtægter og partsfordeling kommer på plads, samt at der kan arrangeres en rådgiver på processen.

Myndighedsbehandling omfatter blandt andet tilladelse efter vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, screening for miljøvurdering af plan og projekt samt en ny lokalplan. Herudover en række mindre tilladelser og forventeligt en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Det forventes, at myndighedsbehandlingen tager ca. et år og kan afsluttes i første halvår af 2023. I denne proces vil der være tre politiske behandlinger i By- og Kulturudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Derudover en offentlig høring på otte uger. Endvidere vil der mulighed for at klage over afgørelserne. Udførsel af projektet forventes at være i sidste halvår af 2023. Det tilstræbes, at et anlæg kan stå færdig før vinteren 2023.
 

Politiske referater

Projektreferater

Klima- og Miljøforvaltningen