Spring til indhold

Kystbeskyttelsesprojekt ved Færgevej

Langs med Færgevej i Skibhusene ud mod Kølevandskanalen skal der etableres et dige for at beskytte mod stigende havvand og stormfloder.

Færgevej skal beskyttes mod vand fra Kølevandskanalen. Derfor sættes et kystbeskyttelsesprojekt i gang efter anmodning fra de berørte grundejere og en beslutning fra Odense Byråd om at fremme sagen i 2021.

 

Projektet består i, at der skal etableres et dige. En del af dette dige er en forhøjelse af det eksisterende dige. Derudover skal der etableres højvandsmur eller lignende på en del af strækningen, hvor der er mindre plads. Der er i projektet en opmærksomhed på at finde et løsning, hvor der er adgang til og langs med vandet, samtidig med at der skal tages forbehold for indbliksgener for de, der bor nærmest diget.

 

Projektet finansieres delvist med et tilskud på op til 250.000 kr. fra Odense Kommune og derudover fuldt ud af grundejerne, som vurderes at have gavn af projektet. Det vil sige grundejere, som kan undgå skader fra oversvømmelse på grund af projektet. Der er desuden mulighed for at søge om tilskud fra Miljøministeriets Kystbeskyttelsespulje.


Du kan følge med i projektet her på siden - den opdateres løbende.

Aktuelt om kystbeskyttelsesprojektet ved Færgevej

Projektet er i øjeblikket under udvikling og myndighedsbehandling.
Odense Kommune er i dialog med de berørte grundejere. Der arbejdes på at nedsætte et digelag, der kan varetage den fremtidige digeløsning. Tidsplanen afhænger af, at vedtægter og partsfordeling kommer på plads.

Myndighedsbehandling omfatter blandt andet tilladelse efter vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, screening for miljøvurdering af plan og projekt samt en ny lokalplan. Herudover en række mindre tilladelser.
Myndighedsbehandlingen vil medføre en offentlig høring på 8 uger, som gennemføres i starten af 2023. Myndighedsbehandlingen forventes afsluttet i sommeren 2023. Herefter vil der blive mulighed for at klage over afgørelserne. Udførslen af projektet forventes at foregå i sidste halvår af 2023. Det tilstræbes, at et anlæg kan stå færdig før vinteren 2023.

 

Udkast til kystbeskyttelsestilladelse for digeprojekt ved Færgevej i høring


Myndighedsbehandlingen medfører en offentlig høring på 8 uger, som er afsluttet den 21. marts 2023. Myndighedsbehandlingen forventes afsluttet i sommeren 2023. Herefter vil der blive mulighed for at klage over afgørelserne. Udførslen af projektet forventes at foregå i sidste halvår af 2023. Det tilstræbes, at et anlæg kan stå færdig før vinteren 2023. 

 

Digeprojekt ved Færgevej får op til 282.000 kroner fra statslig pulje

Kystdirektoratet har givet tilsagn om et beløb på op til 282.000 kroner til kystbeskyttelsen ved Færgevej, Skibhusene. Odense Kommune har i forvejen afsat op til 250.000 kroner til kystbeskyttelsen, som skal sikre de lavestliggende ejendomme mod stormfloder fra Odense Fjord og via Kølevandskanalen.

Kysdirektoratet har uddelt i alt 150 mio. kroner til 10 projekter rundt i hele landet. Samlet blev der søgt om støtte til projekter, hvor den samlede anlægsværdi var på 857 mio. kroner.

Digeprojektet ved Færgevej forventes etableret i efteråret 2023.

 

Se referat fra de politiske behandlinger samt fra de regelmæssige statusmøder herunder.

Politiske referater

Projektreferater

Klima- og Miljøforvaltningen