Spring til indhold

Rapporter for Tryghed på boligveje

Data-rapporter: Trafiktællinger, GPS-data og data fra spørgeskema for de tilmeldte boligveje.

Odense Kommune har udarbejdet rapporter, som viser resultater fra prøveperioden for de midlertidige tiltag i de prioriterede veje. Andre rapporter blev udarbejdet til at samle trafikdata og data fra spørgeskemaer til prioritering af de tilmeldte boligveje.

 

Odense Kommunes evaluering og vurdering af den permanente etablering af de midlertidige tiltag samt prioriteringen bliver ikke præsenteret i rapporterne.

 

Hvis du ønsker at modtage en rapport vedrørende din boligvej, som er tilmeldt projektet, eller har du spørgsmål til den, kan du kontakte trafik@odense.dk.

 

By- og Kulturforvaltningen