Spring til indhold

Processen for projektet

Her kan du læse om processen i projektet Tryghed på Boligveje.

Process

Processen for projektet

Efter borgere på en boligvej har henvendt sig om ønsker om tiltag på en boligvej, vil en medarbejder fra By- og Kulturforvaltningen tage kontakt og eventuelt afholde et indledende møde på stedet for at få afdækket oplevelserne i området. Besøgene i boligområderne vil bidrage til forvaltningens forslag til den halvårlige politiske prioritering i udvalget.

 

Når en boligvej tilmeldes projektet, vil den intensive dialog med områdets beboere gå i gang. Medarbejderen fra forvaltningen vil invitere områdets beboere til en gåtur i kvarteret, hvor beboerne kan fortælle om deres oplevelser og ønsker. Der vil forventeligt være forskellige holdninger blandt beboerne i forhold til projektets udformning. For at være sikker på, at flere beboer bliver hørt på boligvejen, vil gåturen blive suppleret med et spørgeskema, der sendes ud til beboerne via digital post. Dette spørgeskema vil muligvis blive udvidet til omkringliggende boligveje, hvis det vurderes, at hastighedsdæmpende tiltag på den tilmeldte boligvej kan påvirke disse boligveje.

 

Efter gåturen, indsamlingen af dataene fra spørgeskemaet, samt supplerende trafiktællinger mm. vil de tilmeldte boligveje til projektet blive politisk behandlet med en indstilling fra forvaltningen. Her vil 4-6 boligveje blive udvalgt via en politisk prioritering til gennemførelse i det indeværende år. I 2022 forventes det, at indstillingen vil ske i maj.

 

Efter udvælgelsen, vil dialogen med beboerne på de udvalgte boligveje fortsætte. Her vil medarbejderen fra By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med borgerne komme frem til et hastighedsdæmpende tiltag, som der er overvejende enighed om, og som vil kunne realiseres praktisk. På baggrund af dialogen med borgerne udføres midlertidige tiltag. Dette kan være plastikbump, flytbare chikaner eller vejlukninger ved simpel afspærring. Tanken er at de midlertidige tiltag står i 3 måneder, hvorefter tiltagene evalueres eksempelvis via spørgeskema eller borgermøde. Hvis der er overvejende tilslutning, gøres tiltagene permanente med rigtige bump eller vejlukninger med bede. Dette inden for den økonomiske ramme på 2 mio. kr. årligt.

 

Projektet Tryghed på boligveje er midlertidigt (2022-2024).

 

Læs sagen om Tryghed på Boligveje

Her kan du læse sagen om Tryghed på boligveje, der blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 31. august 2021 (punkt 14).

 

By- og Kulturforvaltningen