Spring til indhold

Projekt: Tryghed på Boligveje

Tryghed på Boligveje er et tiltag, hvor forvaltningen for en periode kan sætte ind med midlertidige tiltag for at skabe tryghed på en boligvej. Arbejdet sker i dialog med beboerne på vejen. 

Billede af plastikbump og skilt på Paaskeløkkevej
Billede af præfabrikeret plastikbump og 30 km/t zone-skilt, som midlertidigt er sat op på Paaskeløkkevej i 2022.

Tryghed på Boligveje er et projekt i By- og Kulturforvaltningen, der kører fra 2022-2024. Projektet går ud på at skabe større tryghed i områder, hvor beboerne er bekymrede for hurtig kørsel på vejene.

De tryghedsskabende tiltag kan være mobile plastikbump, flytbare chikaner eller afspærring af en vej, som forvaltningen kan sætte ind med i en periode på tre måneder. Herefter bliver indsatsen evalueret sammen med beboerne og eventuelt gjort permanent.

 

Der er begrænset ressourcer til projektet, men det forventes, at der kan gennemføres 4-6 projekter om året i perioden 2022-2024. På baggrund af trafik-data og dialog med beboerne på boligvejene udarbejdes der en indstilling, hvor By- og Kulturudvalget skal prioritere mellem de tilmeldte boligveje.

 

Kriterier

For at indmelde en boligvej til projektet, skal du være beboer på boligvejen. Det er ikke muligt at indmelde flere eller andre boligveje, som du ikke selv bor på.

 

Derudover skal boligveje, der kan komme i betragtning til tryghedsskabende tiltag, opfylde tre kriterier:

 

Boligvej

 

Der skal være tale om en boligvej, sådan som den forstås i kommuneplanen 2020-2032. Boligveje er veje, som ikke løser en overordnet trafikal opgave for byens sammenhæng. Det er veje, som fortrinsvis betjener beboerne i et givent område.

 

Ingen planer planlagt

 

Der må ikke være planer for området, som umuliggør eller overflødiggør tiltag. Er der eksempelvis planlagt vejlukninger eller trafikomlægninger, kan dette med fordel gennemføres inden, at der laves tiltag på boligvejen.

 

Gennemkørende trafik

 

Der skal være tale om boligveje med gennemkørende trafik. Der bør ikke etableres hastighedsdæmpende tiltag på lukkede vænger, hvor gennemkørsel ikke er mulig.

 

Oversigt over indmeldte boligveje

 Fristen for at indmelde boligveje er overskredet. Du kan se oversigten over indmeldte veje her:

 

Oversigt over indmeldte boligveje 2022-2024

 


By- og Kulturforvaltningen