Spring til indhold

Projekt: Tryghed på boligveje

Tryghed på boligveje er et nyt tiltag, hvor forvaltningen for en periode kan sætte ind med midlertidige tiltag for at skabe tryghed på en boligvej. Arbejdet sker i dialog med beboerne på vejen. Læs mere herunder.

Tryghed på boligveje er et nyt projekt, der er undervejs i By- og Kulturforvaltningen. Projektet går ud på at skabe større tryghed i områder, hvor beboerne er bekymrede over for hurtig kørsel på vejene.

De tryghedsskabende tiltag kan være mobile plastikbump, flytbare chikaner eller afspærring af en vej, som forvaltningen kan sætte ind med i en periode på tre måneder. Herefter bliver indsatsen evalueret sammen med beboerne og eventuelt gjort permanent.


Boligveje, der kan komme i betragtning til tryghedsskabende tiltag, vil blive udvalgt efter bestemte kriterier og efter en grundig dialog med en medarbejder fra forvaltningen.


Sådan bliver processen med tryghedsskabende tiltag

Efter borgere på en villavej har henvendt sig om ønsker om tiltag på en boligvej, vil en medarbejder fra By- og Kulturforvaltningen tage kontakt og eventuelt afholde et indledende møde på stedet for at få afdækket oplevelserne i området. Besøgene i boligområderne vil bidrage til forvaltningens forslag til den halvårlige politiske prioritering i udvalget.

Når et projekt er udvalgt, vil den intensive dialog med områdets beboere gå i gang. Medarbejderen fra forvaltningen vil invitere områdets beboere til en gåtur i kvarteret, hvor beboerne kan fortælle om deres oplevelser og ønsker. Der vil forventeligt være forskellige holdninger blandt beboerne i forhold til projektets udformning.


På baggrund af dialogen med borgerne udføres midlertidige tiltag. Dette kan være plastikbump, flytbare chikaner eller vejlukninger ved simpel afspærring. Tanken er at de midlertidige tiltag står i 3 måneder, hvorefter tiltagene evalueres eksempelvis via spørgeskema eller borgermøde. Hvis der er overvejende tilslutning, gøres tiltagene permanente med rigtige bump eller vejlukninger med bede. Dette inden for den økonomiske ramme på 2 mio. kr. årligt.


Projektet Tryghed på boligveje er midlertidigt (2022-2024).


Læs sagen om Tryghed på Boligveje

Her kan du læse sagen om Tryghed på boligveje, der blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 31. august 2021 (punkt 14).

 

Skal din boligvej med i projektet?

Hvis du ønsker, at dit boligkvarter skal indgå i projektet Tryghed på boligveje, kan du skrive til trafik@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen