Spring til indhold

Overkørsel til din ejendom

En overkørsel er en adgang for kørende trafik fra privat grund til offentlig vej eller privat fællesvej. Det vil typisk være en asfaltrampe op over fortov og evt. cykelsti.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Ønsker du at etablere en overkørsel til din ejendom eller at nedlægge eller udvide den eksisterende, kan du søge her.

Skal du bruge en midlertidig overkørsel fx i forbindelse med et større byggeri, et arrangement eller lignende, skal du søge om at råde over vejarealet.

By- og Kulturforvaltningen