Spring til indhold

Kø, vejarbejde, afspærring o.l.

Har du spørgsmål til et igangværende vejarbejde? Har du spottet en uhensigtsmæssig afspærring? Holder du i kø pga. vejarbejde?

Når der er vejarbejde, betyder det som regel spærringer eller indsnævrede vejbaner. Det betyder også, at der kan opstå kø, eller at det kan tage længere tid at køre igennem en strækning, end det plejer. 

Forud for hvert eneste vejarbejde har Odense Kommunes Vejmyndighed og Team Trafik været inde og vurdere, hvad der er den bedste løsning, både hvad angår arbejdets udførelse og afviklingen af trafikken i området, fx ift. omkørselsruter. Ofte kan det ikke undgås, at et vejarbejde påvirker trafikken, mens det står på. Hav tålmodighed, kør i god til eller find en alternativ rute på Ruteplanlæggeren på Odense Rundt.

 

Uhensigtsmæssig eller farlig afspærring

Entreprenøren, der udfører et vejarbejde, er forpligtet til løbende at føre tilsyn med afspærringen og skiltningen ved arbejdsstedet. Oplever du farlige situationer eller mangelfuld afspærring, så tal med de folk, der arbejder på stedet. Er det uden for arbejdstid, så kontakt entreprenøren. Navnet på den entreprenør, der arbejder på stedet, kan ses på de maskiner, der eventuelt holder der, ligesom der er navn bag på skilte og afspærringsmateriale.

Ønsker du en vurdering fra Odense Kommunes tilsynsførende på, om der er skiltet og afspærret korrekt, så skriv til os via Giv et tip

 

Nabo til vejarbejde

Er du nabo til et vejarbejde, så tal med folkene, der arbejder på stedet, hvis du oplever problemer eller uhensigtsmæssigheder.

 

Info om vejarbejder

Odense Rundt giver dig et overblik over aktuelle vejarbejder, der påvirker trafikken væsentligt. Klik på det enkelte vejarbejde for mere info om arbejdet:

 

By- og Kulturforvaltningen