Spring til indhold

Yngre demensramte

I Odense Kommune findes der særlige tilbud til yngre borgere med demens.

I aktivitetshuset for borgere med demens (Byhuset) findes en gruppe for yngre med demens i let til moderat grad og som har brug for særlig støtte til aktiviteter og daglig livsførelse. Denne gruppe, ved navn "De yngre" er en bydækkende aktivitetsbase, hvor aktiviteterne foregår meget ud af huset. Gruppen består af 8-9 borgere, og der er dagligt tilknyttet to medarbejdere med en efteruddannelse i demens.

Der lægges vægt på brug af egne færdigheder, socialt samvær, sundhed og velvære. Det kræves, at deltagerne er fysisk mobile og kan deltage i husets aktiviteter. Dette kan være afgørende for om tilknytningen er af kortere eller længere varighed.

Derudover er der tilbud om ledsageordning, hjemmevejlederfunktion og rådgivning, læs mere nedenfor:

Demensfællesskabet Fyn

Ældre- og Handicapforvaltningen