Spring til indhold

Hjemmevejleder

Hjemmevejlederordning er rettet mod yngre demensramte familier.

Der kan efter vurdering fra demenskoordinatoren i en periode tilbydes støtte i eget hjem til den yngre demensramte (40-70 år) og de pårørende i det tidlige forløb. Støtten består i en pædagogisk individuel indsats, som har til hensigt at træne og vedligeholde psykiske, mentale, sociale og fysiske færdigheder og at støtte familien i tilpasningen til de ændrede livsvilkår. 

 

Der aftales mål for indsatsen, som ofte vil være opnået, når den daglige aktivitetsstruktur er stabil og forankret i andre etablerede sammenhænge, f.eks. i sygeplejen, hjemmeplejen, ledsagerordning og dagcenter.

 

Kontakt hjemmevejleder:

Mette Bendsen

Tlf. 51 21 08 28

 

 


Ældre- og Handicapforvaltningen