Spring til indhold

Anmeld rotter og andre skadedyr

Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du har set en rotte, en herreløs kat eller andre skadedyr

Kontaktinformation
88 42 00 00

Mortalin

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Rotter

Har du set en rotte? Så indberet straks rotten online via punktet Rotter i selvbetjeningsboksen.

Det koster ikke noget at få Mortalin til at fjerne rotten, da rottebekæmpelse er betalt over ejendomsskatten. Har rotten forårsaget skade på privat grund, f.eks. kloakskader, er det grundejers eget ansvar at reparere skaden.

Som grundejer skal du holde din ejendom så ren som muligt, så rotternes levemuligheder begrænses. Sørg for at fjerne affald hyppigt på din grund. Vær også opmærksom på, at hønsehold kan tiltrække rotter. 

Synkende fliser, huller i jorden, en skarp lugt eller pibende og kradsende lyde kan være et tegn på rotter. 
Odense Kommune har ansvaret for rottebekæmpelsen i Odense, og opgaven varetages af Mortalin A/S.

Rottehandlingsplan:

Her kan du finde Odense Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2019.

Herreløse katte

Har du set en herreløs kat, så kontakt Odense Renovation A/S på telefon 63 13 82 00. Telefonen har åbent mandag-fredag kl. 9-15. 

Du kan læse mere om indsatsen for at hjælpe de herreløse katte hos Odense Renovation A/S.

Andre skadedyr

Andre skadedyr som fx mår, mus, muldvarpe, mosegrise, myrer, bier, hvepse, duer, snegle eller biller er ikke et kommunalt anliggende. 

Hvis du vil bekæmpe skadedyr, som ikke er kommunens ansvar, kan du læse om skadedyr, og hvordan de bekæmpes på Skadedyr Danmarks hjemmeside

Du kan også vælge at kontakte en skadedyrsbekæmper.

 

Opdateret 20-02-2019

By- og Kulturforvaltningen