Spring til indhold

Til kontaktlærerne

Nyttig info til kontaktlærerne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Relevant materiale:

Digital dannelse

På Danmarks læringsportal www.emu.dk forefindes materiale, som kan hjælpe den enkelte skole med at sætte fokus på digital dannelse.

 

Materialet giver redskaber til at arbejde med elevernes digitale trivsel og dannelse, med fokus på mobning, brug af en hård tone, deling af billeder og grooming. Materialet lægger op til, at både skolebestyrelsen, det pædagogiske personale samt eleverne inddrages i arbejdet med skolens digitale værdier.

Børn- og Ungeforvaltningen