Spring til indhold

Børne- og ungemiljøer

Børne- og ungemiljøerne er en lokal organisering, der binder tilbuddene til børn og unge sammen på tværs af faggrænser og organisatoriske skel.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Kernen i hvert børnemiljø er et antal skoler og dagtilbud, der arbejder tæt sammen om at skabe helhed, sammenhæng og høj kvalitet for de 0-12 årige i lokalområdet. Ungemiljøerne går på tværs af byen og kan tage mange former.

 

Ungemiljøerne har et særligt fokus på at skabe motiverende læringsmiljøer for unge i folkeskolens overbygning, i ungdomsskolen, i fritidslivet og på vej i ungdomsuddannelse.

Børn- og Ungeforvaltningen