Spring til indhold

Børne- og ungemiljøer

Børne- og ungemiljøerne er en lokal organisering, der binder tilbuddene til børn og unge sammen på tværs af faggrænser og organisatoriske skel.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Skoleafdelingen

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 51 50
Find dit barns skole

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Skoleafdelingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Fredag 09.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Kernen i hvert børnemiljø er et antal skoler og dagtilbud, der arbejder tæt sammen om at skabe helhed, sammenhæng og høj kvalitet for de 0-12 årige i lokalområdet. Ungemiljøerne går på tværs af byen og kan tage mange former.

 

Ungemiljøerne har et særligt fokus på at skabe motiverende læringsmiljøer for unge i folkeskolens overbygning, i ungdomsskolen, i fritidslivet og på vej i ungdomsuddannelse.


Print folder

Børn- og Ungeforvaltningen