Spring til indhold

Pædagogen i skolen

Pædagogerne spiller en ny og anderledes rolle på skolerne som følge af folkeskolereformen. I et styrket samarbejde med lærerne er skolepædagogerne nu i højere grad med til at øge børns læring, udvikling og trivsel.

Med den ændrede kerneopgave er skolepædagogernes professionsidentitet også under forandring.

 

BUPL Fyn og Skoleafdelingen i Odense Kommune sætter nu fokus på pædagogen i skolen blandt andet i en ny folder. Folderen giver et kendskab til skolepædagogernes kompetencer, viden og kvalifikationer - og rummer desuden oplæg til dialog og refleksion.

 

 

Pædagogen i skolen - link til folder

Børn- og Ungeforvaltningen