Spring til indhold

Seniorer i skolen

Seniorer i Skolen er noget for dig, hvis du som senior har lyst til at dele din store livserfaring, og hvis du oplever en glæde ved at være sammen med børn og unge.

Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen er noget for dig, hvis du har lyst til at gøre en forskel for børn og voksne på skolerne i Odense.

Seniorer i Skolen giver god mening, hvis du vil opleve glæden ved at se børn lære og selv vil være en betydningsfuld del af børnenes skoledag.

Seniorer i Skolen er et godt eksempel på, hvordan vi med skolen i centrum har mulighed for at give seniorer livsenergi, få skabt gode rammer for børn og unges læring og udvikling og få givet medarbejderne overskud.

 

Seniorerne går til hånde i klasserne, sætter erhvervs- og livserfaring i spil, og giver børnene og de unge den særlige opmærksomhed, som en senior kan give.

Som Senior i Skolen deltager du typisk 1-2 gange ugentligt i 1-2 lektioner - men der kan altid ske tilpasning i forhold til den enkelte senior og skole.

 

Seniorer i Skolen er en frivillig ulønnet aktivitet, som ikke kan sidestilles med lønnet arbejde.

Alle seniorer der har stoppet deres aktive karriere på arbejdsmarkedet, og alle faggrupper er velkommen i Seniorer i Skolen. Hvis du er på efterløn, gælder der særlige regler for, hvilken slags frivillige aktiviteter, du må indgå i. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte din A-kasse, hvis du har interesse i at blive en del af Seniorer i Skolen.

 

Seniorerne i Skolen samles et par gange om året til erfaringsudveksling og socialt samvær. Derudover vil der altid i det daglige være en kontaktperson på den enkelte skole.

 

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at blive senior på en af Odenses folkeskoler, eller har du brug for at høre mere om Seniorer i Skolen, så er du velkommen til at kontakte koordinator for Senior i Skolen Susan Stage - E-mail sast@odense.dk.

Bemærk: E-mail er ikke sikker kommunikation, så send venligst ikke personfølsomme oplysninger til denne mail.

Børn- og Ungeforvaltningen