Spring til indhold

Tosprogede elever

Tilbud for tosprogede elever i Odense kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Tosprogede elever

Nyankomne elever, der ikke taler dansk eller meget lidt dansk, skal begynde deres undervisning på en modtageskole eller på distriktsskolen med støtte. Forældre skal henvende sig til Børn- og Ungeforvaltningen pr. telefon eller ved personligt fremmøde på distriktsskolen. Skoleplaceringen sker på baggrund af oplysninger om elevens alder, tidligere skolegang m.m.

 

Modtagelsesklasse

  • Åløkkeskolen er modtageskole for de yngste elever, 0.- 6. klasse
  • Dalumskolen er i modtageskole for de ældste elever, 7.- 9. klasse
  • 10+ under UngOdense (beliggende på Kold College) har et tilbud til de ældste elever

De yngste elever på en modtageskole bliver undervist på særlige hold, og de vil på et tidligt tidspunkt blive tilknyttet en almenklasse på skolen.

De ældste elever på en modtageskole bliver undervist på særlige hold. Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra en vurdering af, hvad elevens fremtidsplaner er. Der er i tilbuddet et tæt samarbejde med UUO, uddannelsesvejledningen i Odense.

Det er Børn- og Ungeforvaltningen, der efter samtale med barnet/den unge og familien vurderer, hvilken skole den nyankomne elev skal visiteres til.

 

Dansk som andetsprog

Elever, der taler dansk som andetsprog, får efter individuelle vurderinger tilbudt sprogstøtte. Dansk som andetsprog kan gives på særlige hold, som støtte i klassen eller som en dimension i den almindelige undervisning. Det er elevens behov, der bestemmer, hvilken støtte eleven får.

 

Skolestart

Tosprogede børn, der skal starte i skole, indskrives på samme måde som alle andre børn. Behovet for sprogstøtte vurderes gennem en individuel sprogvurdering. Sprogstøtten kan gives på hold eller som en dimension i den almene undervisning i børnehaveklassen.

Børn- og Ungeforvaltningen