Spring til indhold

Modersmålsundervisning

I Odense tilbyder vi modersmålsundervisning til elever med mindst en herboende forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS land samt Færøerne eller Grønland.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Formål

Formålet med at deltage i modersmålsundervisningen er, at eleverne vedligeholder og udviklinger kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet. Eleven får således mulighed for at forstå sin baggrund og beherske sproget.

Hvem og hvordan

Modersmålsundervisningen gives til elever fra 1.- 9. klassetrin. Undervisningen kan også omfatte børnehaveklassen.
Undervisningen er frivillig, og det er gratis for elever fra Odense Kommune at deltage.

Interesserede elever udenfor Odense Kommune bedes rette henvendelse til deres egen kommune, hvis man ønsker at følge et af Odense Kommunes undervisningshold. Elever udenfor Odense Kommune er først sikret en plads, når hjemkommunen har godkendt, at eleven deltager i modersmålsundervisningen.

Undervisningen vil foregå udenfor almindelig skoletid, så vidt muligt på aldersinddelte hold.

Undervisningen etableres, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisningen i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer.

Undervisningen placeres på skoler i Odense Kommune på enten hverdage eller lørdage.

Oprettelse af hold

Børn- og Ungeforvaltningen danner hvert år undervisningshold for det kommende skoleår.

Der vil hvert år blive åbnet for elektronisk tilmelding via Odense Kommunes hjemmeside i en periode op til tilmeldingsfristen. Tilmelding er bindende.

Børn- og Ungeforvaltningen