Spring til indhold

Tilmeld til modersmålsundervisning

Undervisningen er for elever med EU eller EØS baggrund. Et undervisningshold oprettes, når min. 12 elever med fælles modersmål fra 1. - 9. klassetrin tilmeldes.

Formål

Formålet med at deltage i modersmålsundervisningen er, at eleverne vedligeholder og udviklinger kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i hjemlandet. Eleven får således mulighed for at forstå sin baggrund og beherske sproget.

Modersmålsundervisning tilbydes i overensstemmelse med loven til elever med mindst en herboende forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS-land samt Færøerne eller Grønland.  

Hvem og hvordan

Modersmålsundervisningen gives til elever fra 1.- 9. klassetrin. Undervisningen kan også omfatte børnehaveklassen.
Undervisningen er frivillig, og det er gratis for elever fra Odense Kommune at deltage. Interesserede elever udenfor Odense Kommune bedes rette henvendelse til deres egen kommune, hvis man ønsker at følge et af Odense Kommunes undervisningshold.

Undervisningen vil foregå udenfor almindelig skoletid, så vidt muligt på aldersinddelte hold.
Undervisningen etableres, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisningen i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer.
Undervisningen placeres på skoler i Odense Kommune på enten hverdage eller lørdage.

Oprettelse af hold

Børn- og Ungeforvaltningen danner hvert år i juni måned undervisningshold for kommende skoleår. Tilmeldingen til undervisningen foregår her.

Fristen for tilmelding til efterfølgende skoleår er den 12. maj. Tilmelding er bindende.

 

Persondatapolitik

Børn- og Ungeforvaltningen