Spring til indhold

Folkeskolereformen - i Odense

Realisering af folkeskolereformen i Odense kommune

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Siden august 2014 har skolerne i Odense arbejdet med at realisere folkeskolereformen. Reformens elementer ligger tæt op af de indsatsområder, som skolerne i Odense allerede inden reformen var godt i gang med at udvikle på fx en længere og mere varierende skoledag, det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper samt forskellige typer af holddannelser.

 

Hvad betyder folkeskolereformen for dit barn?

Det betyder bl.a., at dit barn får:
 • En længere skoledag
 • 45 min. daglig bevægelse, der også kan tænkes ind i timerne
 • Flere timer i dansk og matematik
 • Nye valgfag
 • Nye fag i madkundskab samt håndværk og design
 • Mere brug af it
 • Engelsk fra 1. klasse
 • Tysk/fransk fra 5. klasse*
  *Skolerne SKAL tilbyde tysk og KAN vælge at tilbyde fransk
 • Praksisfaglige valgfag i 7. og 8. klasse
 • Valgfag i 9. klasse
 • Tilbud om lektiecafé/faglig fordybelse

Nye former for skole-hjem-samarbejde

Lærere og pædagoger skal som udgangspunkt være på skolen inden for almindelig arbejdstid. I hverdagen betyder det, at din dialog med lærere og pædagoger i vid udstrækning sker inden for almindelig arbejdstid, samt at skole-hjem-samtaler bliver afviklet anderledes. Den enkelte skole beslutter, hvilke af de arrangementer, der traditionelt ligger om aftenen (forældremøder, skolefest mv.), der bliver fastholdt og hvilke, der får en anden form.

Det ændrede skole-hjem-samarbejde er en konsekvens af de nye arbejdstidsregler for lærerne, og altså ikke lærernes beslutning. Det vil selvfølgelig altid være muligt at kontakte din skoles ledelse uden for almindelig arbejdstid i særlige tilfælde. Hvordan arbejdstiden og udformningen sker i praksis, vil din skoles ledelse orientere tydeligt om.

 

Er du i tvivl om reformen, og hvad den betyder for dit barns skoledag, så spørg på dit barns skole.

 

Hvorfor denne reform af folkeskolen?

Reformen sætter rammen for alle landets skoler og har et fælles fokus på tre ting:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de hver især kan
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ift. faglige resultater
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis

Børn- og Ungeforvaltningen