Spring til indhold

Den nye skoledag

Børn er ikke ens. Det skal undervisningen heller ikke være

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Der være plads til flere forskellige måder at lære på, så alle børn kan være med og blive udfordret.Mere bevægelse

Skal mit barn have 45 min. bevægelse hver dag? Og kræver det idrætstøj og bad? Alle elever får i gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse om dagen. De 45 minutter er inkl. idrætstimerne og skal ses som et gennemsnit over et skoleår. Der kan fx være temadage og/eller -uger, hvor bevægelse er i fokus eller perioder, hvor der er travlt med andre aktiviteter, og derfor ikke er lagt bevægelse ind i skoledagen. Der kan både være tale om små afgrænsede aktiviteter, der lægges ind efter behov, fx når eleverne har siddet stille længe og har brug for et skift for at sikre et godt læringsmiljø. Målet er både at styrke elevernes sundhed og læring, så eleverne får så meget som muligt ud af undervisningen.

 

Understøttende undervisning

Der skal være tid til faglig fordybelse, tid til at dit barn kan arbejde med forskellige interesser og evner samt tid til ”klassens tid”. Det skal ske sammen med lærere, pædagoger eller andre med relevante kvalifikationer i det, som kaldes for Understøttende undervisning. Altså den del, som ligger uden for dit barns fagtimer i fx matematik og idræt.


Den åbne skole

Med reformen bliver der desuden åbnet op for nye måder at lære på, når fx kunst- og musik- skoler eller kulturinstitutioner bliver inviteret med ind i undervisningen. Eller når den lokale idrætsklub lærer børnene nye sportsgrene, en kok fortæller om ’fra jord til bord’ eller erhvervslivet tænkes ind i valgfagene for eksempelvis 9. klasserne. Det handler om at skabe en varieret og motiverende skoledag, som taler til børns forskellige måder at lære.

Nye fag og valgfagBørn- og Ungeforvaltningen