Spring til indhold

Elevråd

Det fælles elevrådsarbejde.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Skoleafdelingen

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 51 50
Find dit barns skole

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Skoleafdelingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Fredag 09.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Hvis en skole har 5. klasse eller højere klassetrin, skal skolen oprette et elevråd. Man kan også oprette elevråd på skoler med lavere klassetrin.

 

Elevrådsarbejdet omfatter alle elever. Gennem arbejde i elevgrupper i klassen og gennem deltagelse i det fælles elevrådsarbejde på skolerne bidrager elevrådsaktiviteter til, at eleverne opøver deres evne til at udtrykke selvstændige meninger og til at samarbejde


Årlige aktiviteter


I efteråret afholdes en elevrådsdag med temaoplæg fra en ekstern oplægsholder og med efterfølgende drøftelser. I løbet af året er der forskelligt elevrådsarbejde på de enkelte skoler, samt aktiviteter lokalt i distrikterne.

I løbet af foråret mødes elevrådsformænd og næstformænd i byrådssalen til dialog med rådmanden for Børn- og Ungeudvalget.

Børn- og Ungeforvaltningen