Spring til indhold

Odense Fælleselevråd

Velkommen til Odense Fælleselevråds sider her på Odense Kommunes hjemmeside.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Fælleselevråd er et samlet elevråd, som er talerør for alle elevrådene på folkeskolerne i Odense Kommune. Formålet med Odense Fælleselevråd er, at fremme og styrke elevdemokratiet i Odense og at arbejde for folkeskoleelevernes uddannelsespolitiske interesser.

 

Fælleselevrådet skal være en inspirationskilde for elevrådsarbejdet på alle kommunens folkeskoler, samt styrke kommunikationen mellem elevrådene og Odense Kommune.

 

Bestyrelsen for Odense Fælleselevråd består af 12 medlemmer, som mødes ca. én gang om måneden sammen med deres 2 kontaktpersoner fra kommunen. Fælleselevrådet opdeles desuden i regionale råd, som 2 gange årligt afholder møde for alle elevråd i de enkelte regioner.

 

Fælleselevrådet kan udtale sig i alle sager, der forelægges af Byrådet eller Børn- og Ungeudvalget, og kan af egen drift desuden udtale sig om forhold af betydning for folkeskolelivet, læring og trivsel.

 

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen