Spring til indhold

Til de lokale elevråd

Nyttig info til de lokale elevråd.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Samarbejde, fællesskab samt at lytte til andre, er det vigtigste i et elevråd. Der skal være plads til idéer og drøftelser af forskellige emner.

 

Hvad skal man gøre som elevrådsrepræsentant?

Mange som bliver medlem af et elevråd ved ikke helt hvad det indebærer, eller hvilke krav der stilles. Det eneste krav der stilles er, at man er engageret og villig til at få ansvar for forskellige ting. Derudover skal man bare være sig selv, og ikke være bange for at komme med sine tanker og idéer.

 

Hvad snakker man om til et elevrådsmøde?

Det er forskelligt fra elevråd til elevråd, hvornår man afholder møder. Til hvert møde har formanden eller næstformanden lavet en dagsorden, med punkter der skal drøftes. Punkterne vedrører som hovedregel ting som man ønsker skal gøres bedre, herunder hvad man kan gøre for at gøre skolelivet bedre. Når elevrådet har smidt en masse løsningsforslag på bordet, taler man i fællesskab om, hvilke ideer man evt. kan arbejde videre med.

 

Herudover er der selvfølgelig også altid plads til lidt sjovt og ballade ind imellem, så det hele ikke bliver så alvorligt ;-)

 

Hvordan kommer man med ideer?

Det er forskelligt hvordan ideer bliver skabt, men en mulighed er at tale med sin klasse eller årgang om, hvad de kunne tænke sig var anderledes. Man kan også lave en ide-kasse, hvor elever anonymt kan ligge en seddel i, med ting de kunne tænke sig skulle gøres bedre eller anderledes.

Hvad skal man gøre, hvis alle er blevet enige om en idé?

Hvis man har fået en god ide og alle er blevet enige om det, så kan man enten gå videre med idéen til et af skolebestyrelsens møderne og drøfte det er, eller gå til skolelederen og snakke med ham/hende om det.

 

Hvordan bliver man valgt til Odense Fælleselevråds bestyrelse:

For at blive valgt til Odense Fælleselevråds bestyrelse, skal man møde op til den årlige elevrådsmesse. Til messen opdeles de fremmødte elever i deres respektive regioner - Nord, Syd og Vest. Ønsker man som elev at være medlem i OFE, fortæller man kort hvorfor man har lyst til at være medlem og hvorfor de øvrige elever skal stemme på én. Herefter foretages en afstemning, hvor 4 elever fra hver region bliver valgt ind som de nye medlemmer af Odense Fælleselevråds bestyrelse.

Relevant materiale:

Digital dannelse

På Danmarks læringsportal www.emu.dk forefindes materiale, som kan hjælpe den enkelte skole med at sætte fokus på digital dannelse.

Materialet giver redskaber til at arbejde med elevernes digitale trivsel og dannelse, med fokus på mobning, brug af en hård tone, deling af billeder og grooming. Materialet lægger op til, at både skolebestyrelsen, det pædagogiske personale samt eleverne inddrages i arbejdet med skolens digitale værdier.

Børn- og Ungeforvaltningen