Spring til indhold

Styrket sammenhæng mellem dagtilbud og skole

I Odense Kommune har vi en fælles politisk retning for, hvordan vi samarbejder bedst med hinanden om dit barn - særligt omkring overgangene mellem hjem, dagtilbud og skole.

Fra dit barn kommer til verden og frem til skolestart, vil I helt naturligt være i kontakt med forskellige personer fra kommunen. Det kan være sundhedsplejersker, pædagoger og lærere, men det kan f.eks. også være psykologer eller tale-sprogkonsulenter. 

Hensigten med Odense Kommunes fælles politiske retningslinjer er, at børnene oplever en sammenhæng mellem det, de kommer fra, og det nye der venter. Samtidig skal det undgås, at relevant viden om barnets udvikling og læring går tabt i overgangen. Målet er at give barnet de bedste forudsætninger for at træde kompetent ind i det nye. 

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan dit barns børnehus/skole samarbejder, kan du kontakte det enkelte børnehus eller skolen 

 

 

Retningslinjer besluttet i Børn- og Ungeudvalget, Odense Kommune 

 

1. Samarbejdet mellem dagtilbud og skole 

  • De fagprofessionelle skal systematisk samarbejde om at skabe kontinuitet og sammenhæng for børnenes trivsel, læring og udvikling
  • De fagprofessionelle skal skabe sammenhæng i det pædagogiske læringsmiljø fra dagtilbud til Forårs-SFO og børnehaveklasse
  • De fagprofessionelle skal samarbejde med forældre, så de sammen skaber en tryg og positiv overgang for børnene 

 

2. Samarbejdet mellem dagtilbud, skole og andre relevante aktører, herunder Sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  • De fagprofessionelle skal under de givne rammer samarbejde om at skabe rettidige indsatser og systematisk tidlig opsporing
  • De fagprofessionelle skal systematisk samarbejde med forældrene 

3. Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra dagtilbud til Forårs-SFO og skole 

  • De fagprofessionelle må udelukkende videregive relevante oplysninger om et barn, hvis det fagligt vurderes at være nødvendigt for understøttelsen af det enkelte barns trivsel, læring og udvikling i det kommende tilbud
  • Barnets forældre bør altid orienteres og inddrages før oplysninger videregives 

Børn- og Ungeforvaltningen