Spring til indhold

Specialpædagogiske tilbud på skolerne

4 niveauer for specialpædagogisk bistand .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Skoleafdelingen

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 51 50
Find dit barns skole

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Skoleafdelingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Fredag 09.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Den specialpædagogiske bistand er overvejende funderet på fire niveauer:

Skolens Forum for Specialpædagogik, som har den overordnede rolle i forhold til skolens specialpædagogiske indsats.

Støttecentret, som har den udførende funktion sammen med klasselæreren, faglæreren eller teamet.

Vejlederne, som iværksætter vejlednings- og sparringsforløb med klasseteam i forhold til specifikke indsatser for enkeltelever eller grupper af elever.

Et særligt tilbud på Højmeskolen til elever med massive læse-, skrive- og staveproblemer.

Børn- og Ungeforvaltningen