Spring til indhold

Specialpædagogiske tilbud på skolerne

4 niveauer for specialpædagogisk bistand .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den specialpædagogiske bistand er overvejende funderet på fire niveauer:

Skolens Forum for Specialpædagogik, som har den overordnede rolle i forhold til skolens specialpædagogiske indsats.

Støttecentret, som har den udførende funktion sammen med klasselæreren, faglæreren eller teamet.

Vejlederne, som iværksætter vejlednings- og sparringsforløb med klasseteam i forhold til specifikke indsatser for enkeltelever eller grupper af elever.

Et særligt tilbud på Højmeskolen til elever med massive læse-, skrive- og staveproblemer.

Børn- og Ungeforvaltningen