Spring til indhold

Støttecenter

 

I støttecentret samler skolen de funktioner, som støtter den enkelte elev, der har behov for det. Henvisning til specialpædagogisk bistand kommer ofte på klasselærerens initiativ efter en samtale med forældrene. støttecentret tilbyder undervisning af elever, der af forskellige årsager har vanskeligheder med at følge undervisningen i klassen.

Undervisningen kan gives som kurser, hvis omfang i forvejen er aftalt med klasse- eller faglærer.
Støttecentret kan også tilbyde hjælp til undervisningsdifferentiering og test i forbindelse med dansk- og matematikfærdigheder.

Børn- og Ungeforvaltningen