Spring til indhold

AKT- og læsevejledere

Skolernes vejledere, er lærere, som har specialiseret sig på bestemte områder. Alle skoler har uddannede AKT-vejledere og læsevejledere. Vejlederne bruges i vid udstrækning som kollegiale vejledere for de andre lærere/pædagoger og team.

AKT-vejledere. AKT sætter fokus på at udvikle læringsmiljøer på den enkelte skole med gunstige betingelser for alle elevers udvikling. Skolens AKT-vejleder er med til at kvalificere og understøtte skolens interne udvikling af kompetencer med henblik på at skabe et rummeligt læringsmiljø.

Læsevejledernes funktion er at udarbejde lokale handleplaner, iværksætte tiltag der fremmer alle elevers læse- og skrivefærdigheder samt tilbyde vejledning og rådgivning til kollegaer og skolens ledelse. I dette arbejde vægtes den forebyggende og foregribende indsats, så alle elever har de nødvendige forudsætninger for at kunne læse fagenes tekster.

Vejlederne er repræsenteret i skolen Forum for Specialpædagogik.

Børn- og Ungeforvaltningen