Spring til indhold

Kørekort til 17-årige

Fra 1. januar 2017 startede forsøgsordningen om kørekort til 17-årige. Det betyder, at der fremover kan der udstedes kørekort til 17- årige til kategori B (almindelig bil).

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Den 17-årige erhverver kørekort efter de samme regler, som gælder for personer, der er fyldt 18 år.

 

Køreuddannelsen kan tidligst påbegyndes den 1. januar 2017, og ansøgeren skal være 16 år og 9 måneder ved uddannelsens start.

Alle personer under 18 år skal have en skriftlig samtykkeerklæring fra begge forældre (hvis der er fælles forældremyndighed), inden undervisningen kan påbegyndes.

 

Samtykkeerklæringen findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsskemaet får du udleveret hos kørelæreren.

 

Læs mere på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

By- og Kulturforvaltningen