Spring til indhold

Kommunernes Ydelsessystem

Selvbetjeningsvejledninger til Kommunernes Ydelsessystem KY

Kommunernes Ydelsessystem - også forkortet KY - er en fælleskommunal it-løsning til ydelsesområdet. I Odense Kommune er systemet taget i brug fra maj 2021. 

Som borger får man adgang til systemet ved at gå på www.odense.dk, søge efter en specifik ydelse – fx ”kontanthjælp” og klikke på linket til at ansøge – fx "Søg om hjælp til forsørgelse". Herefter skal man logge på med sit MitID, hvorefter man stilles om til Kommunernes Ydelsessystem.

Herunder finder du vejledninger til selvbetjeningsløsningerne: 

 

Åbn vejledningen "Find vejledning frem, mens du ansøger"

Åbn vejledningen "Find vejledning frem"

Åbn vejledningen "Fortsæt ansøgning - åbn og slet kladde"

Åbn vejledningen "Se dine beskeder"

Åbn vejledningen "Se dine sager"

Åbn vejledningen "Se dine udbetalinger"

Åbn vejledningen "Søg om Danskbonus"

Åbn vejledningen "Søg om Enkeltydelse"

Åbn vejledningen "Søg om Hjælp til forsørgelse"

Åbn vejledningen "Søg om Ledighedsydelse under ferie"

Åbn vejledningen "Søg om Særlig Støtte"

Åbn vejledningen "Vedhæft dokumentation"

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen