Spring til indhold

Økonomi

Økonomi har ansvaret for forvaltningens økonomiske styring. Økonomi understøtter driftsområderne og sikrer gennemsigtighed i økonomien. Det sikrer et solidt fundament for strategiske beslutninger i forvaltningen og gør det muligt at følge sammenhængene mellem økonomi og den effekt, der skabes i forvaltningen.

Økonomi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er opdelt i to afdelinger - Budget og Regnskab.

Budget

Budget har ansvaret for at sikre god økonomisk styring af forvaltningen. Det skal sikres, at de økonomiske rammer overholdes, og at forvaltningens ressourcer anvendes, så der skabes mest mulig værdi. Budget belyser sagsfremstillinger til kommunens politiske og administrative ledelse. Budget har også til opgave at sikre en god økonomisk understøttelse og sparring af forvaltningens fagområder. Der er fokus på, at både daglig drift, opfølgning på investeringsprojekter og andre større projekter opnår en økonomisk gevinst. Derfor tilstræbes sammenhæng i økonomistyringen ved at synliggøre kapacitetsudnyttelse og effektivitet.

Regnskab

Regnskab understøtter forvaltningen med regnskabsaflæggelse, bistår med drift af de store ydelsessystemer, egenbetaling på botilbud, er myndighed på sygedagpengeregres og har en særlig tovholderrolle på kommunens mellemkommunale betalinger. Regnskab har fokus på sikker drift i tæt dialog med ledere og medarbejdere i forvaltningen og sikrer, at regler og retningslinjer overholdes. Regnskab medvirker tillige til udbredelsen af digitale løsninger, så opgaver kan løses mere effektivt.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen