Spring til indhold

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet arbejder med jura, sekretariatsbetjening og politisk betjening, HR, kommunikation, expats, projekt- og procesunderstøttelse, betjening af strategiske fora og implementering og udvikling af Odense Kommunes tværgående dagsordener.

Ledelsessekretariatet består af tre afdelinger: Politik & Jura, Kommunikation & ICO og HR & Tværgående Udvikling.

 

Politik & Jura

Politik & Jura løser tre hovedopgaver; konsulent- og juraunderstøttelse af forvaltningens rådmand, direktør, chefer og ledere, udarbejdelse af dagsordener til Beskæftigelses- og Socialudvalget, samt understøttelse af en række strategiske projekter.

 

Konsulentunderstøttelse kan eksempelvis være udarbejdelse af strategier, notater, facilitering af workshops, deltagelse i udviklingsprocesser - ofte i samarbejde med andre kolleger fra staben. Forvaltningen har løbende en række større strategiske projekter, fx Den sidste Vollsmoseplan, som understøttes af konsulenterne.

 

Juras hovedopgaver er juridisk rådgivning af medarbejdere, ledere og chefer, udarbejdelse af kontrakter, implementering af ny lovgivning og understøtte forvaltningen i at arbejde sikkert med persondata. Herudover håndterer Politik & Jura henvendelser til forvaltningen fra borgere, interessenter, politikere mv. sammen med forvaltningens drift.

 

Kommunikation & ICO (International Community Odense)

Kommunikation arbejder med en bred vifte af information til virksomheder og borgere. Kommunikation hjælper med at sprede kendskabet til forvaltningens arbejde, styrke samarbejdet med virksomheder og understøtte den interne vidensdeling.

International Community Odense understøtter virksomheder i at tiltrække, modtage og fastholde internationale talenter. ICO hjælper højt kvalificerede internationale medarbejdere og deres familier med at bosætte sig i Odense og vejleder om alt fra flytning, plads i daginstitution, sprogundervisning, sociale netværk til faglige og sociale arrangementer.

 

HR & Tværgående Udvikling

HR & Tværgående Udvikling understøtter forandringsprocesser og varetager udviklings-, implementerings- og analyseopgaver, herunder arbejdsgangsanalyser med særlig opmærksomhed på udvikling af tværgående processer.

 

Afdelingen understøtter MED-systemet, varetager trivselsundersøgelser og rådgiver ledelsen i trivsels- og arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Dertil bidrager afdelingen til at udvikle ledelsesværktøjer, varetage onboarding-processer samt understøtte leder-, talent- og kompetenceudvikling, MUS, LUS og rekruttering af ledere.

 

Afdelingen yder sekretariatsbistand til rådmand, direktør og forvaltningens chefgruppe og en række konsulentopgaver vedrørende puljeansøgninger og puljestyring i forbindelse med Odense Kommunes tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18 midler) og projekter på det strategiske sundhedsområde. Herudover yder afdelingen sekretariats- og konsulentunderstøttelse af SSP-platforme og understøtter koordinering, udvikling og forankring af den styrkede indsats mod negativ social kontrol på tværs af kommunens forvaltninger.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen