Spring til indhold

IT & Data

IT & Data består af to afdelinger, den ene arbejder med IT-systemer, brugerunderstøttelse og digitalisering, den anden med strukturering af forvaltningens mange data, formidling af nøgletal samt udarbejdelse af analyser.

IT

IT har overblikket over forvaltningens samlede IT-understøttelse, både viden om det enkelte IT-system, men også hvordan de spiller sammen. IT bidrager til optimering og brugen af disse, samt understøtter og udvikler løsningerne i samarbejde med brugerne. For de kritiske systemer sker det gennem drift af brugerorganisationer, herunder løsning af de driftsopgaver der knytter sig til systemerne, f.eks. ændret lovgivning, undervisning og fejlsøgning.


IT er bindeled mellem IT-leverandøren og brugerne. IT understøtter ved køb og implementering af nye digitale løsninger, og sikrer rolleklarhed i forhold til drift af løsningerne. IT’s formål er at have de rette digitale løsninger og en optimal anvendelse, samt at have fokus på IT-governance. IT understøtter den enkelte bruger, så der kan skabes maksimalt fokus på løsningen af kerneopgaven.

Data & Ledelsesinformation

Data & Ledelsesinformation skaber viden og overblik ved at levere nøgletal og statistisk materiale til alle afdelinger i forvaltningen. Afdelingen leverer driftsinformation, som bedst understøtter den daglige drift hos den enkelte leder. Data & Ledelsesinformation leverer ledelsesinformation og analyser til alle niveauer, som giver et fælles udgangspunkt for dialog på tværs af ledelsesniveauer og afdelinger. Afdelingens fokus er på datakvalitet gennem korrekt registrering i IT-systemerne.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen