Spring til indhold

Gode råd når frugt og grønt dyrkes

Gode råd til dyrkning af frugt og grønt.

Dyrk altid grøntsager i ren jord, hvis små børn er med til at dyrke dem. Dermed undgår du, at børnene propper forurenet jord i munden, når de er med i køkkenhaven.

Du kan evt. bygge højbede med ren jord eller bruge plantekasser og -sække. Højbede er nærmest små indrammede køkkenhaver, hvor du selv bestemmer størrelse, højde, form og materiale.

Du kan fx lave højbede af træ, betonsten, granit eller  brosten. Det er desuden en god idé at dække jorden mellem højbedene med græs, fliser eller grus.

Det er ikke sundhedsskadeligt at spise frugt og grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord, hvis du følger nogle få og fornuftige råd:

  • Dæk bar jord i bedene
  • Rengør frugt og grøntsager
  • Skræl rodfrugter inden spisning
  • Husk hygiejne ved havearbejde
  • Når du har gravet, sået eller plantet, er det en god idé at dække bedene med barkflis, halm eller lignende. Barkflis kan du også dække jorden under buske med. Sørg for, at børn ikke leger, graver eller spiser i køkkenhaven.
  • Rengør frugt og grøntsager
  • Vask, og rengør grøntsagerne grundigt inden tilberedning eller spisning. Skyl, og rengør også bær og frugter fra træer grundigt, før du spiser eller serverer dem. Spis ikke bær, der er tilsmudsede med jord ved plukningen eller sidder tæt ved jorden, og sidst men ikke mindst: Dyrk ikke jordbær og krydderurter i lettere forurenet jord, da de dyrkes tæt på jorden og er svære at rense.
  • Husk handsker og at få vasket hænder
  • Det er en god idé at bruge havehandsker, når du arbejder med lettere forurenet jord. Uanset om du har brugt handsker eller ej, er det også altid en god idé at vaske hænder efter havearbejde. Og at skifte sko.

Vores anbefalinger stammer fra resultaterne af en undersøgelse, hvor Miljøstyrelsen har undersøgt optagelsen af metaller og PAH-forbindelser i grøntsager og frugt, som er dyrket i lettere forurenet jord.

Undersøgelsen har titlen ”Optagelse af metaller og PAH-forbindelser i grøntsager og frugt”, miljøprojekt nr. 571 2000, Miljøstyrelsen.

Klima- og Miljøforvaltningen