Spring til indhold

Områdeklassificering områder med lettere forurening for erhverv

Områdeklassificering, jordflytning og byggeri på forurenet jord.

I byerne er jorden ofte lettere forurenet. Forureningen er ikke værre, end at du kan leve og bo der uden risiko, hvis blot du følger nogle enkle gode råd.

Skal der flyttes jord væk fra din ejendom, skal du anmelde flytningen til kommunen, så vi undgår, at forurenet jord flyttes til rene arealer.  

Områder der er udpeget som lettere forurenet

De områder, hvorfra der skal anmeldes flytning af jord, fremgår af dette kort. Som hovedregel gælder det alle grunde i byzonen, men vi har dog undtaget bl.a. nyere parcelhusområder fra anmeldepligten. Afgrænsningen af områderne kaldes i Lov om forurenet jord for områdeklassificering. Som navnet siger, er det en overordnet klassificering af et større område. Det betyder, at vi ikke undtager enkelt-ejendomme fra områdeklassificeringen.

Får du lavet en undersøgelse af jorden, kan du få en erklæring fra os på, at jorden er ren. Erklæringen kan du f. eks. bruge i forbindelse med salg af ejendommen, eller når du skal anmelde flytning af jord. Men du kan ikke bruge erklæringen til at komme ud af områdeklassificeringen. 


Hvis du vil flytte jord

Når du bor i et af de områder, der er udpeget som lettere forurenet, har du pligt til at anmelde flytningen til kommunen via Jordweb. Drejer det sig om højst 1m3 kan jorden dog køres til en af nærgenbrugsstationerne uden anmeldelse. Formålet med anmeldepligten er at sikre, at lettere forurenet jord ikke flyttes til rene arealer.
 
Er din ejendom også kortlagt som forurenet efter lov om forurenet jord, skal du opfylde de krav der gælder for flytning af jord fra kortlagte arealer. 

Hvis du vil bygge eller lave om

Det er et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet, hvis du bygger bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Dette gælder også, hvis du får udført tilbygninger eller andre bygge- og anlægsarbejder på en grund, der i forvejen anvendes til ét af disse formål.
 
Alternativt kan du etablere en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan være fliser, asfalt eller lignende.
 
Kravene gælder dog ikke, hvis du laver en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2-familiehus. 

Læs desuden om gode råd, når du har børn eller dyrker frugt og grønt i en have med let forurenet jord.

Klima- og Miljøforvaltningen