Spring til indhold

Hauges Plads

- fornyes i august- november 2020.

Arbejdet med fornyelsen af Hauges Plads starter op i august 2020. Projektet udføres i to etaper, så der hele tiden er p-pladser til rådighed enten på sydsiden eller nordsiden af Hauges Plads. Dog ikke når der skal asfalteres, hvor begge sider af pladsen vil være helt lukket af et par dage.

Arbejdet startede på den nordlige del af Hauges Plads, efterfuldt af den sydlige del af pladsen. Arbejdet varer ca. 10-12 uger i alt. Dog plantes træerne først i november.

 

Det er entreprenørfirmaet Marius Pedersen A/S, der skal udføre arbejdet. Har du spørgsmål til arbejdet, er du altid velkommen til at henvende dig til de folk, der arbejder på pladsen eller kontakte Marck Danielsen på tlf. 31122933.

 

Et byrum i Bolbro

Hauges Plads er Bolbros mest centrale plads. Den opfattes derfor af mange som Bolbros centrum. Det er et af de få steder i Bolbro, der har potentiale til at blive omdannet til et markant byrum. Det er det, fornyelsen af pladsen sigter mod – at udvikle Hauges Plads til et grønt og levende byrum, hvor man kan orientere sig, og hvor man har lyst til at mødes.

 

Pladsen er skåret igennem af Middelfartvej og af letbaneskinnerne og dermed delt i to. Det giver en ekstra udfordring i forhold til at få pladsen til at fremstå som én sammenhængende plads.


Letbanestationen ved siden af pladsen skaber sammen med butikkerne og biblioteket grundlag for liv på Hauges Plads. Biblioteket, butikkerne, boligforeningen og beboerne er med i arbejdsgruppen bag fornyelsen af pladsen, så flest mulige ønsker bliver indfriet, fx ønsker om plads til ophold, læsning og mindre arrangementer.


Hauges Plads skal bidrage til en grønnere indgang til Bolbro, og pladsen skal være en form for orienteringspunkt med info om Bolbro, fx hvad sker der i bydelen, hvad der ligger hvor og fortællinger om det historiske Bolbro.

 

De fleste af p-pladserne på begge sider af pladsen bevares. Der skal arbejdes med ny belægning, belysning, beplantning og opholdssteder på pladsen.

 

Arbejdsgruppen, der skal beslutte, hvad der skal ske på Hauges Plads, er allerede langt i arbejdet, og fornyelsen af pladsen går i gang i sommeren 2020. 

 

Find Hauges Plads på Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen