Spring til indhold

Hauges Plads

- et byrum i Bolbro

Hauges Plads ligger på hjørnet af Middelfartvej og Stadionvej og er Bolbros mest markante plads. Pladsen er et af de få steder i Bolbro, der har
potentiale til at blive et egentligt byrum, og den opfattes af mange som Bolbros centrum. Pladsen er delt i to af Middelfartvej, og inden længe forstærkes opdelingen yderligere af letbanen.

 

Hauges Plads skal udvikles til et orienteringspunkt og et levende byrum i Bolbro. Pladsen indrettes, så den bidrager til et samlet bystrøg langs Middelfartvej og bliver et attraktivt mødested. Letbanestationen tæt på pladsen skaber grundlag for mere liv.

 

Biblioteket og butikkerne kan integreres mere i pladsen, fx med plads til udeservering, læsning og arrangementer. Ved biblioteket etableres fx en informationstavle om Bolbro; hvad sker der i bydelen, hvad ligger hvor og fortællinger om det historiske Bolbro. Der kan arbejdes med guidede ture og med ambassadører for Bolbro, der hjælper tilflyttere med at finde rundt i de mange aktiviteter i bydelen.

 

Kunne du tænke dig at være en del af arbejdsgruppen, der skal beslutte, hvad der skal ske på Hauges Plads, så kontakt projektleder Rikke Falgreen

 

Find Hauges Plads på Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen