Spring til indhold

Fællesskab og sundhed

Områdefornyelsen i Bolbro handlede om mere end fornyelse af steder i bydelen. Der var også afsat godt 5 millioner kroner til bl.a. "Fællesskab og sundhed".

I områdefornyelsen var der afsat midler til aktiviteter, der kunne skabe nye muligheder for at mødes, indgå i fællesskaber og fremme sundheden i Bolbro. Bl.a. blev Bronx etableret og borgere og foreninger kunne selv søge om midler til fællesskabende aktiviteter i Fællesskabspuljen - en årlig pulje på 50.000 kr., hvor der kunne søges op til 10.000 kr. Puljen havde til formål at fremme fællesskab og udvikling til glæde for beboere i Bolbro, og at skabe lokalt engagement og forankring.

 

Der er givet penge til:

 • Et forældre-foredrag på Provstegårdskolen
 • En låge til Børnehuset Hjertegården ved Cirkuspladsen
 • Et klaver til Bolbro Brugerhus
 • Faldsand til Bolbro Bevægelsespark
 • Logo og grafisk identitet til Bolbro-Dagen
 • Gavlmaleri på Provstegårdsskolen
 • Musikalsk byvandring
 • Bunkerfortællinger
 • Udemøbler til Bolbro Brugerhus
 • Indvielsen af murkunsten i tunnelen ved Provstegårdsskolen
 • Afholdelse af juleaften i Bronx

By- og Kulturforvaltningen