Spring til indhold

Baggrund for områdefornyelsen i Bolbro

I 2017-2021 er Bolbro i gang med en omfattende områdefornyelse.

Bolbro er et typisk arbejderkvarter med mange små arbejderboliger, hvor en stor del af bygningerne ser ud, som da de blev bygget. Denne tidslomme giver Bolbro stor værdi, men den giver også bydelen udfordringer i forhold til områdets ansigt udadtil og muligheden for at tiltrække nye beboere og investeringer.

Bolbro får derfor et tiltrængt løft med en områdefornyelse, så Bolbro kan blive en endnu mere attraktiv og levende bydel, som bliver bundet tættere sammen med bymidten.

I efteråret 2016 har Odense Kommune i samarbejde med over 200 lokale borgere udarbejdet et program for områdefornyelsen, som blev godkendt i maj 2017. Programmet er en plan for, hvordan den kommende områdefornyelse forventes udmøntet. Det indeholder projekter for 30 millioner kroner, hvoraf de 20 millioner er finansieret af Odense Kommune og de resterende 10 millioner er tildelt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Dit Bolbro – områdefornyelse kører fra 2017 til 2021.

 

Læs mere i pjecen Kom og vær med!

 

Læs Programmet, der ligger bag områdefornyelsen i Bolbro.

By- og Kulturforvaltningen