Spring til indhold

Baggrund for områdefornyelsen i Bolbro

I 2017-2021 var Bolbro i gang med en omfattende områdefornyelse.

Bolbro er et typisk arbejderkvarter med mange små arbejderboliger, hvor en stor del af bygningerne ser ud, som da de blev bygget. Denne tidslomme giver Bolbro stor værdi, men den giver også bydelen udfordringer i forhold til områdets ansigt udadtil og muligheden for at tiltrække nye beboere og investeringer.

Bolbro har derfor fået et tiltrængt løft med en områdefornyelse, så Bolbro kan blive en endnu mere attraktiv og levende bydel, som bliver bundet tættere sammen med bymidten.

I efteråret 2016 udarbejdede Odense Kommune sammen med over 200 lokale et program for områdefornyelsen, som blev godkendt i maj 2017. Programmet var en plan for, hvordan den kommende områdefornyelse skulle udmøntes. Det indeholdt projekter for 30 millioner kroner, hvoraf de 20 millioner blev finansieret af Odense Kommune og de resterende 10 millioner blev tildelt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Dit Bolbro – områdefornyelse var i gang fra 2017 til 2021.

 

Læs mere i pjecen Kom og vær med!, som blev husstandsomdelt til alle i Bolbro i januar 2018.

 

Læs Programmet, der ligger bag områdefornyelsen i Bolbro.

By- og Kulturforvaltningen