Spring til indhold

Middelfartvej

- en grøn og levende indfaldsvej til Odense

Middelfartvej løber tværs gennem Bolbro og er en vigtig indfaldsvej til Odense. Vejstrækningen er bred og præget af tæt og hurtig trafik. Den østlige del af vejen, fra Hauges Plads og ind mod bymidten, omdannes i kraft af letbanen med et grønt spor i midten af vejen, og de gamle platantræer på begge sider danner en allé.

 

Det grønne udtryk skal udvides til strækningen fra Hauges Plads til Bystævnevej, så Bolbro bliver en grøn og levende indgang til Odense. Den naturlige fartdæmpning, som følger med letbanen, skal om muligt videreføres, så der bliver bedre rammer for ophold, og det bliver mere sikkert at passere Middelfartvej.
Det grønne udtryk, markeringen af bydelen og indgangen til Odense, kan laves på mange måder; beplantning, vejtræer, skulpturel markering, lyskunst, flere opmærksomhedspunkter og meget andet.

 

Strækningen udvikles, i samarbejde med eventuelle ejere af forretninger m.fl., til et bystrøg med bedre muligheder for ophold og mere varieret liv. Særligt fortovet foran dagligvarebutikkerne har potentiale til at blive et nyt byrum med plads til at mødes, hvilket kan give hele bydelen et løft og præsentere Bolbro som inviterende og levende. Der integreres et kunstnerisk element i anlægget, som definerer bystrøgets identitet.

Kunne du tænke dig at være en del af arbejdsgruppen, der skal beslutte, hvad der skal ske på pladsen, så kontakt projektleder Rikke Falgreen

 

Find strækningen på Middelfartvej på Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen