Spring til indhold

Middelfartvej

Nyt bystrøg - en markant og grøn indgang til Odense fra vest.

Middelfartvej er blevet omdannet til et bystrøg på strækningen mellem Hauges Plads og Bystævnevej. Bolbro har fået en inviterende, levende og grøn indgang til Odense fra vest, der får én til at løfte blikket og fremhæver Bolbro som den inviterende og levende bydel, det er. 

Det nye bystrøg på Middelfartvej blev indviet sammen med BOLBRO-bogstaverne og Horisont ved afslutningsfesten for områdefornyelsen i Bolbro på Bolbro-Dagen lørdag den 18. september 2021.

Hør Rikke fortælle om tankerne bag det ny bystrøg på Middelfartvej:

Du finder flere bydelsfortællinger om Bolbro på app'en USEEUM.

 

Det har områdefornyelsen ført med sig på Middelfartvej: 

 

Grønt udtryk

Letbanens grønne spor og de gamle platantræer på den anden side af Hauges Plads danner en grøn allé ind mod bymidten. Den grønne linje er blevet trukket med længere ud til der, hvor man for alvor rammer byen, når man kører ind mod Odense fra vest, nemlig ved det markante BOLBRO-kunstværk. De store grønne bede med træer og blomster har gjort strækningen grønnere og mere indbydende. I alt 900 grå kvadratmeter er blevet omdannet til grønne kvadratmeter på det nye bystrøg.

 

Byport

Mange i Bolbro har ønsket sig en form for byport. En markering som fx et kunstnerisk element, der byder velkommen til Bolbro og tydeligt markerer indgangen til bydelen og til Odense. Det markante BOLBRO-kunstværk ved Fortællepladsen, der markerer starten på det nye, grønne bystrøg med lyskunst, planter, træer osv. er Bolbros nye byport.

 

Fartdæmpning

På denne del af Middelfartvej var vejen bred og præget af tæt og hurtig trafik, og det var svært for fodgængere at krydse vejen. Nu er der heller midt på vejen og grønne bede i begge sider af vejen. Det har har en fartdæmpende effekt, og det gør det lettere at krydse vejen. Særligt krydsningshellen ved passagen ind mod parkeringspladsen er blevet til et trygt og sikkert sted at krydse Middelfartvej til fods. Lyskunstværket Horisont har en særlig fartdæmpende effekt på den kørende trafik, samtidig med at lyset i værket skaber ekstra tryghed for de, der går over vejen.

 

Parkering

Der er parkeringsbåse i begge sider af vejen - det var et stort ønske fra de forretningsdrivende i området og deres kunder.

 

Regnvand og klimasikring

Vandcenter Syd har anlagt LAR-vejbede, der håndterer hverdagsregnen i området og aflaster kloaksystemet.

 

Pauser og leg

De brede fortove foran butikkerne er blevet omdannet til et decideret bystrøg med små grønne lommer med plads til at tage en kort pause og med mulighed for leg og bevægelse, mens man er på farten.

 

Kunstværket Horisont

Lyskunstværket Horisont er skabt af kunstner Magnus Fuhr fra Chaos Engine. Værket går på tværs Middelfartvej og ind gennem passagen om til parkeringspladsen bag Mango og Føtex. Hør kunstneren fortælle om Horisont.

By- og Kulturforvaltningen