Spring til indhold

Middelfartvej

- en grøn og levende indfaldsvej til Odense

Middelfartvej er en vigtig indfaldsvej til Odense fra vest. På denne del af Middelfartvej er vejen bred og præget af tæt og hurtig trafik.

 

De brede fortove foran butikkerne kan udvikles til et decideret bystrøg med små grønne lommer med plads til at tage en kort pause og måske mødes. Det kan give hele bydelen et synligt løft og fremhæve Bolbro som den inviterende og levende bydel, det er.

 

Letbanens grønne spor og de gamle platantræer på den anden side af Hauges Plads danner en grøn allé ind mod bymidten. Den grønne linje skal trækkes med videre hen på denne del af Middelfartvej, hen til Bystævnevej.

 

Vandcenter Syd er samarbejdspartner i projektet, så der også bliver taget hånd om regnvand på strækningen. Samtidig skal den naturlige fartdæmpning, som følger med letbanen, også føres videre hen ad Middelfartvej, så det bliver mere sikkert at færdes her.

 

Det grønne udtryk, markeringen af bydelen og indgangen til Odense kan laves på mange måder; planter, træer, skulpturer, lyskunst o.l. Nogle har efterspurgt en byport, og denne idé tænkes med ind i projektet, fx som et kunstnerisk element, der byder velkommen til Bolbro.

 

Alt i alt skal der skabes et bystrøg, der markerer en grøn og levende indgang til Odense, der får folk til at løfte blikket og bidrager til hverdagslivet i Bolbro.

 

Arbejdsgruppen, der skal beslutte, hvad der skal ske på Middelfartvej, er allerede i fuld gang med planerne. Fornyelsen af Middelfartvej til et bystrøg vil finde sted i 2021. 

 

Find strækningen på Middelfartvej på Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen