Spring til indhold

Middelfartvej

- et grønt og levende bystrøg

Arbejdet med at forny Middelfartvej og omdanne strækningen mellem Hauges Plads og Bystævnevej til et bystrøg er i gang.

 

Bystrøget på Middelfartvej skal give hele Bolbro og den vestlige indgang til Odense et synligt løft og fremhæve Bolbro som den inviterende og levende bydel, det er. Der skal både arbejdes med fartdæmpning, håndtering af regnvand, det grønne udtryk, kunst og belysning på strækningen. I alt 900 grå kvadratmeter vil blive omdannet til grønne kvadratmeter, og der bliver plantet forskellige små og store træer på strækningen.  

 

Se med her, hvor projektleder Rikke Falgreen gennemgår planerne for omdannelsen af denne strækning på Middelfartvej til et bystrøg:

 

 

Fornyelsen af Middelfartvej

Middelfartvej er en vigtig indfaldsvej til Odense fra vest. På denne del af Middelfartvej er vejen bred og præget af tæt og hurtig trafik.

 

De brede fortove foran butikkerne skal udvikles til et decideret bystrøg med små grønne lommer med plads til at tage en kort pause og måske mødes. Det vil give hele bydelen et synligt løft og fremhæve Bolbro som den inviterende og levende bydel, det er.

 

Letbanens grønne spor og de gamle platantræer på den anden side af Hauges Plads danner en grøn allé ind mod bymidten. Den grønne linje skal trækkes med videre hen på denne del af Middelfartvej, hen til Bystævnevej.

 

Vandcenter Syd er samarbejdspartner i projektet, så der også bliver taget hånd om regnvand på strækningen. Samtidig skal den naturlige fartdæmpning, som følger med letbanen, også føres videre hen ad Middelfartvej, så det bliver mere sikkert at færdes her. Sideløbende med at Vandcenter Syd etablerer regnbede på Middelfartvej, udføres der også kloakarbejde og etableres regnbede på Rømersvej og Bystævnevej. Det kommer til at foregå februar - juni 2021. Se mere på Vandcenter Syds hjemmeside

 

Det grønne udtryk, markeringen af bydelen og indgangen til Odense kan laves på mange måder; planter, træer, skulpturer, lyskunst o.l. Nogle har efterspurgt en byport, og denne idé tænkes med ind i projektet, fx som et kunstnerisk element, der byder velkommen til Bolbro.

 

Alt i alt skal der skabes et bystrøg, der markerer en grøn og levende indgang til Odense, der får folk til at løfte blikket og bidrager til hverdagslivet i Bolbro.

 

Find strækningen på Middelfartvej på Odense Rundt

By- og Kulturforvaltningen