Spring til indhold

Skt. Klemens - nyt boligområde

Et nyt boligområde er på vej i Skt. Klemens. Området er ca. 43 hektar, og det forventes, at der kan bygges ca. 350 boliger.

Skt. Klemens

Odense Byråd har sat gang i planlægningen af et nyt boligområde i Skt. Klemens. Området er ca. 43 hektar, og det forventes, at der kan bygges ca. 350 boliger.

 

Området er afgrænset af Stenløsevej mod nord og Dahlsvej mod syd. Nordøst for området ligger landsbyen Stenløse og mod vest et nyere parcelhusområde fra 2010’erne. Den sydligste del er i Kommuneplan 2020 udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, mens den nordlige del af området ikke er udpeget til byvækstområde i kommuneplanen.

Se området

 


I løbet af efteråret skal Odense Kommune derfor udarbejde helhedsplan, kommuneplantillæg og lokalplan for området. Vi vil være glade for at høre dine gode ideer og kommentarer undervejs.

 

Orienteringsmøde den 28. juni 

Tirsdag den 28. juni afholdt Odense Kommune et indledende møde på Skt. Klemensskolen om kommunens overvejelser i forbindelse med områdets nuværende og fremtidige potentialer og udfordringer, herunder trafik, natur og landskab samt boligtyper.

 

Program for aftenen

19.00 Velkomst og introduktion til den indledende planlægning i Skt. Klemens samt præsentation af 3 spørgsmål ved kontorchef Lars-Bo Lund Johansen

 

1. Hvad kan du godt lide ved området og landskabet?
2. Hvad skal vi være opmærksomme på med trafikken?
3. Hvilke typer boliger, skal der være i området?

 

19.30 Kildevand og chokolade - refleksion over de 3 ovennævnte spørgsmål

 

19.45 Fælles drøftelse med baggrund i de 3 spørgsmål

 

20.40 Opsamling, afrunding og næste skridt

 

21.00 Tak for i aften

Præsentation fra mødet

Opsummering på kommentarer og ideer fra mødet

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Hanne Wiemann Nielsen på hawni@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen