Spring til indhold

Baggrund for nye boliger i Skt. Klemens

I juni 2022 besluttede Odense Byråd af, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for et nyt boligområde i Skt. Klemens. På det ca. 43 hektar store område skal der bygges ca. 400-500 boliger.

Skt. Klemens

Området er afgrænset af Stenløsevej mod nord og Dahlsvej mod syd. Nordøst for området ligger landsbyen Stenløse og mod vest et nyere parcelhusområde fra 2010’erne. Den sydligste del er i Kommuneplan 2020 udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, mens den nordlige del af området ikke er udpeget til byvækstområde i kommuneplanen. Se området.

 

Undervejs i arbejdet med helhedsplanen blev naboerne til området orienteret og inddraget på en række borgermøder.

 

 

Helhedsplanen

Helhedsplanen blev politisk vedtaget den 8. marts 2023 efter at have været i høring hos naboer og andre interesserede.

 

Helhedsplan for nyt boligområdet i Skt. Klemens

 

 

Lokalplan 5-1064 og tillæg til Kommuneplan nr. 38

Efter at helhedsplanen blev vedtaget, blev der udarbejdet en lokalplan og et tillæg til Kommuneplanen.
Lokalplan 5-1064 og tillæg til Kommuneplan nr. 38 blev vedtaget af byrådet den 25. oktober 2023 efter at have været i offentlig høring.

   

Lokalplan nr. 5-1064 og kommuneplantillæg nr. 38

 

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til helhedsplanen og Lokalplan 5-1064 og tillæg til Kommuneplan nr. 38, kan du kontakte byplanlægger Hanne Wiemann Nielsen på hawni@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen