Spring til indhold

Odense Letbane

Letbanen kører i Odense fra 2021, hvor den bliver rygraden i den kollektive trafik. Den skal binde Odenses mange knudepunkter sammen og tilbyde en komfortabel, effektiv og miljøvenlig transportform.

Frem mod 2021 vil det omfattende arbejde med at anlægge letbanen præget bybilledet på hele den strækning, hvor letbanen kommer til at køre. Det influerer på mange odenseanske trafikanters hverdag, når gader i perioder lukkes for gennemkørsel, mens andre bliver indsnævret for at gøre plads til arbejdet med at bygge letbanen. 

Følg med i arbejdet med at anlægge letbanen og de aktuelle trafikale påvirkninger på Odense Letbanes hjemmeside

 

På Odense Rundt kan du se, hvor arbejdet med at anlægge letbanen er i gang lige nu: 

 

 

Letbanen i 2021

På Odense Rundt kan du også få overblik over letbanens strækning og letbanens stationer.

By- og Kulturforvaltningen