Byudvikling ved Dalum Papirfabrik

Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012, og bygningerne har siden stået tomme. Det har skabt en unik mulighed for at udvikle området til en ny bydel med boliger og stiforbindelse langs åen.

Status - maj 2019

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg til selve papirfabrikken (området vest for Odense Å) har været i høring frem til den 4. januar 2019. De forventes behandlet på et byrådsmøde i juni.

 

Ejerne af papirfabrikken har en hjemmeside, som du kan se her: www.dalumpapirfabrik.dk

 

Historik

Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012, og bygningerne har siden stået tomme. Det har skabt en unik mulighed for at udvikle området til en ny bydel med boliger og stiforbindelse langs åen. 

 

Helhedsplan for området

En helhedsplan for området blev vedtaget i 2017

 

Helhedsplanen sætter rammen for den kommende planlægning af Dalum Papirfabrik og de omkringliggende arealer. 

 

Dialogmøde om planerne i 2018

På et velbesøgt dialogmøde den 15. januar 2018, hvor ca. 500 interesserede deltagere mødte op, fortalte Odense Kommune og ejerne af arealerne om planerne for området, og de fremmødte kunne give deres mening til kende. Mødet var et supplement til to informationsmøder, der var blevet afholdt på Dalum Bibliotek i oktober 2017, da flere havde ytret ønske om yderligere dialog om helhedsplanen.

 

Se præsentationen fra mødet

 

 

Byrådets beslutning

Med udgangspunkt i bemærkningerne fra borgermødet og høringen til ændringer af kommuneplanen har Byrådet sat retningen for den videre plan for området.

 

De grønne arealer bliver større end vist i helhedsplanen. Delområde 3 (se figuren nedenfor) skal gøres til et grønt rekreativt område. Niveauforskellen i dette område skal bevares, og der må ikke bygges mellem åen og skrænten. Nye boliger i delområde 1 skal tilgås via Zachariasvænget, der skal udformes, så der bliver bedre forhold. Trafikken skal i byggeperioden afvikles via Dalumvej. Se mere i referatet fra byrådsmødet den 30. maj 2018

 

Oversigtsplan området ved Dalum Papirfabrik

 

Opdateret 28-05-2019

By- og Kulturforvaltningen