Spring til indhold

Byudvikling ved Dalum Papirfabrik

Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012, og bygningerne har siden stået tomme. Det har skabt en unik mulighed for at udvikle området til en ny bydel med boliger og stiforbindelse langs åen.

Status - august 2019

Lokalplanen for området vest for Odense Å (selve fabrikken) er vedtaget af Odense Byråd den 26. juni 2019.

 

Ejerne af papirfabrikken har en hjemmeside, som du kan se her: www.dalumpapirfabrik.dk

 

Der arbejdes fortsat med planlægningen for området øst for åen - dels med en lokalplan, dels med udvikling af det grønne areal sammen med lokale borgere og foreninger.

 

 

Historik

Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012, og bygningerne har siden stået tomme. Det har skabt en unik mulighed for at udvikle området til en ny bydel med boliger og stiforbindelse langs åen. 

 

Helhedsplan for området

En helhedsplan for området blev vedtaget i 2017

 

Helhedsplanen sætter rammen for den kommende planlægning af Dalum Papirfabrik og de omkringliggende arealer. 

 

Dialogmøde om planerne i 2018

På et velbesøgt dialogmøde den 15. januar 2018, hvor ca. 500 interesserede deltagere mødte op, fortalte Odense Kommune og ejerne af arealerne om planerne for området, og de fremmødte kunne give deres mening til kende. Mødet var et supplement til to informationsmøder, der var blevet afholdt på Dalum Bibliotek i oktober 2017, da flere havde ytret ønske om yderligere dialog om helhedsplanen.

 

Se præsentationen fra mødet

 

Byrådets beslutning

Med udgangspunkt i bemærkningerne fra borgermødet og høringen til ændringer af kommuneplanen har Byrådet sat retningen for den videre plan for området.

 

De grønne arealer bliver større end vist i helhedsplanen. Delområde 3 (se figuren nedenfor) skal gøres til et grønt rekreativt område. Niveauforskellen i dette område skal bevares, og der må ikke bygges mellem åen og skrænten. Nye boliger i delområde 1 skal tilgås via Zachariasvænget, der skal udformes, så der bliver bedre forhold. Trafikken skal i byggeperioden afvikles via Dalumvej. Se mere i referatet fra byrådsmødet den 30. maj 2018

 

 
 

By- og Kulturforvaltningen