Spring til indhold

Byudvikling ved Dalum Papirfabrik

Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012. Det har skabt en unik mulighed for at udvikle området til en ny bydel med boliger og stiforbindelse langs åen.

En helhedsplan for området blev vedtaget i 2027. Helhedsplanen sætter rammen for den kommende planlægning af Dalum Papirfabrik og de omkringliggende arealer. 

 

Lokalplanen for området vest for Odense Å (selve fabrikken) er vedtaget af Odense Byråd den 26. juni 2019.

 

Ejerne af papirfabrikken har en hjemmeside, som du kan se her: www.dalumpapirfabrik.dk

 

Status, marts 2024

Der arbejdes fortsat med planlægningen for området øst for åen og et mindre område vest for åen, lige syd for Dalum Kirke.

 

Byrådet har sat retningen for den videre plan for området med udgangspunkt i bemærkninger fra et borgermøde 15. januar 2018, hvor ca. 500 interesserede deltagere mødte op, og en høring til ændringer af kommuneplanen i 2017.

De grønne arealer bliver større end vist i helhedsplanen. Delområde 3 (se figuren nedenfor) skal gøres til et grønt rekreativt område, og der bygges ikke i dette område. Nye boliger i delområde 1 skal tilgås via Zachariasvænget, der skal udformes, så der bliver bedre forhold. Trafikken skal i byggeperioden afvikles via Dalumvej.

 

 
 

By- og Kulturforvaltningen