Spring til indhold

Være- og hellested

Områdefornyelsen i Bolbro handler om mere end fornyelse af steder i bydelen. Der er også afsat midler et til værested og et hellested til socialt udsatte i bydelen.

Mangfoldighed er et af Bolbros aktiver, og der har lige fra de indledende input til områdefornyelsen i bydelen været enighed om, at der skal være plads til alle uanset levevilkår. Der var derfor afsat penge til at forbedre byrum og væresteder for socialt udsatte i Områdefornyelsen. Bolbro har en bred beboersammensætning, og der er en del socialt udsatte, som har brug for fristeder i ly for vejret og i helle for de, der er efter dem. En del af de tidligere benyttede byrum og bagsider i Bolbro er forsvundet i forbindelse med anlæggelse af letbanen og den øvrige udvikling i bydelen. Derfor var der brug for at supplere de eksisterende lokale tilbud. Det er sket i samarbejde med sociale myndigheder, boligforeninger, frivillige initiativer m.fl.

 

Nyt hellested

I august 2020 blev et nye hellested indviet på Richard Møller Nielsens Plads mellem Rømersvej og Stadionvej 45. Senere vil der blive etableret en varmestue i nærheden af hellestedet.

 

Det nye hellested i Bolbro

 

Se indslag på TV2 Fyn fra indvielsen

 

Læs artikel i Fyens Stiftstidende om indvielsen

 

Jan, der arbejder med socialt udsatte, fortæller om behovet for et hellested. Du finder flere fortællinger om det nye Bolbro på app'en USEEUM.
 

 

By- og Kulturforvaltningen