Spring til indhold

Pulsparken

- området inde bag husene på hjørnet af Roesskovsvej og Kløvermosevej

Inde bag en række høje bebyggelser der, hvor Kløvermosevej møder Roesskovsvej, ligger et stort græsareal på mere end 10.000 m2. Der er indgang til området fra Kløvermosevej lige ved siden af kampsportsklubben Kodokan og mellem bygningerne på Roesskovsvej 38 og 40. Området blev førhen brugt til hundeluftning og parkering ved events på Dyrskuepladsen - senest har det været anvendt som opmagasineringsplads for letbanens entreprenører.

 

Området skal udvikles til en aktivitetsplads med god plads til, at unge og voksne kan få pulsen op. Pladsen skal supplere de øvrige grønne områder i Bolbro og invitere til aktivitet i mere upolerede og dynamiske rammer. Pulsparken er det sidste af de i alt otte steder, der områdefornyes i Bolbro.

Aktuelt om projektet

I første omgang har VandCenter Syd været i gang på området. De har anlagt to regnvandsbassiner (søer), som skal være med til at forebygge oversvømmelser i område. Ved de to søer anlægges der en gangbro med opholdstrappe og udsigtsdæk. 

 

Overskudsjorden fra udgravningen af søerne bliver til bakker, der skaber variation og rumlighed i parken. Bakkerne bliver en del af den forhindringsbane, der skal anlægges i parken. Der bliver forskellige aktivitetszoner i parken og altså forskellige muligheder for at få pulsen op. Der bliver plads til både gående, løbende, cyklister og til dig, der bare vil sidde og nyde udsigten og tage et hvil.

 

Læs mere om projektet denne artikel fra UgeAvisen Odense

 

Arkitektskitse over Pulsparken

Arkitektens skitse over Pulsparken.

 

Projektet udføres af Barfoed Group i samarbejde med VandCenter Syd og Dit Bolbro - områdefornyelse. Læs mere om Barfoed Groups samlede projekt i Christians Parken

 

Det er Juul | Frost Arkitekter, der har tegnet parken - og ligesom med alle de andre områder, der er blevet fornyet i Bolbro, er det sket med afsæt i input fra borgere og interessenter fra Bolbro.

 

Find pladsen på Odense Rundt

 

Området mellem Roesskovsvej og jernbanen, der skal laves til en park, hvor unge og voksne kan få pulsen på

Området, inden arbejdet med at anlægge Pulsparken gik i gang.

 

 

By- og Kulturforvaltningen